STYRET I TOT


Styret i TOT består av 5 styremedlemmer, 1 varamedlem og 1 styrerepresentant fra hver turgruppe.

Navn Rolle E-post Telefon
Niels Aall-Lyche Styreleder niels.lyche@gmail.com 90 93 79 50
Kjell Stordalen Styremedlem (TOTn) ke.stor@online.no 90 91 85 59
Helga Daler Styremedlem (Hytter og løyper) helga@daler.no 92 69 32 18
Edvar-Ståle Otterstrøm Styremedlem (Økonomi) otterstr@online.no 91 35 14 35
Åse Hagen Styremedlem (Turer og aktiviteter) asehagen69@gmail.com 92 26 31 23
Live H. Pedersen Styrerepresentant Barnas Turlag live@pedersenfamilien.net 98 02 99 75
Martin Aske Styrerepresentant DNT Ung Tønsberg mart_aske@hotmail.com 91 71 18 72
Jan Otto Andreassen Styrerepresentant Seniorgruppen janottoadre@gmail.com 92 66 68 52
Svein Olsen Styrerepresentant Aktiv svein@seokonsult.no 97 19 41 65
Svenn Salvesen Styrerepresentant Klatregruppen svenn@salvesens.net 99 72 41 25
Lorents Gran Vara Lg@halo1.no

LEDER FOR HytteR OG løypeR

Løyper Andebu Løyper Skrim Løyper Slagen
Arvid Brekke Christian Foyn Ivar Olesen
Trollsvannstua Hoggerstua Darrebu Hannevoldhytta Styggemannshytta Tjønneberget
Åse Hagen  Signe og Tom Jørnsen Kjell Anders Lier Signe og Tom Jørnsen Christian Foyn Jan Erik Pettersen 

Styringsdokumenter

Styremøter

Åpne sakspapirer

Styret i TOT har besluttet å innføre en praksis med åpne sakspapirer, dvs referater fra styremøtene. Formålet er å legge til rette for en åpen og gjennomsiktig saksbehandling i TOT.  Saker med sensitive opplysninger vil være unntatt fra innsyn.
Referatene vil ligge ut ca. 1 måned.

Møteplan for styret 2018:

- 06. desember 2018
- 24. januar 2019
- 07. februar 2019
- 28. februar 2019 - ÅRSMØTE

Referat fra styremøte 11.10.2018

Referat fra styremøte 08.11.2018