Styret i TOT  

Navn Rolle Telefon
Niels Aall-Lyche Styreleder 90 93 79 50
Helga Daler Nestleder  92 69 32 18
Edvar-Ståle Otterstrøm Styremedlem  91 35 14 35
Live H. Pedersen Styremedlem  98 02 99 75
Nina Skovly Styremedlem 92 02 66 38
Michelle Vermelid Styrerepresentant Barnas Turlag 98 88 41 86
Nick Bull Styrerepresentant Aktiv 93 25 83 52
Svenn Salvesen Styrerepresentant DNT fjellsport Tønsberg og Omegn 99 72 41 25
Martin Aske Styrerepresentant DNT ung Tønsberg 91 71 18 72
Jan Otto Andreassen Styrerepresentant DNT senior 92 66 68 52
Lorents Gran Vara 93 00 82 50

Leder for løypekomiteer og hyttetilsyn

Løyper Andebu Løyper Skrim Løyper Slagen
Arvid Brekke Christian Foyn Svein Huflåtten
Trollsvannstua Hoggerstua Darrebu Hannevoldhytta Styggemannshytta Tjønneberget
Per Hauan Tom Jørnsen Kjell Anders Lier Tom Jørnsen Christian Foyn Tom Bjerke

Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer.

Veileder valgkomite >>

Styringsdokumenter

Styremøter

Åpne sakspapirer

Styret i TOT har besluttet å innføre en praksis med åpne sakspapirer, dvs referater fra styremøtene. Formålet er å legge til rette for en åpen og gjennomsiktig saksbehandling i TOT.  Saker med sensitive opplysninger vil være unntatt fra innsyn.
Referatene vil ligge ut ca. 1 måned.

Referat fra styremøte 04.06.2020

Referat fra styremøte 13.08.2020