Styret i DNT TO  

Navn Rolle Telefon
Christian Thaulow Styreleder 90 07 04 31
Helga Daler Nestleder  92 69 32 18
Måns Davidson Styremedlem  99 24 76 40
Live Halstensgård Pedersen Styremedlem  98 02 99 75
Ole Kristian Bjerkemo Styremedlem 97 04 26 40
Eivind Fogstad Styrerepresentant DNT ung
Elisabeth Fagelund Gjersøe Vara 41 62 52 93
B.fv. Ole Kristian Bjerkemo, Helga Daler, Christian Thaulow, Måns Davidson. F.fv. Elisabeth Fagelund Gjersøe, Live Halstensgård Pedersen
B.fv. Ole Kristian Bjerkemo, Helga Daler, Christian Thaulow, Måns Davidson. F.fv. Elisabeth Fagelund Gjersøe, Live Halstensgård Pedersen

Leder for løypekomiteer og hyttetilsyn

Turstikomite Trollsvann-Merkedammen Løyper Skrim Kulturstier Slagen Turstikomite Andebu
Kåre Eriksen Christian Foyn Svein Huflåtten Gunnbjørn Tangen
Trollsvannstua Hoggerstua Darrebu Hannevoldhytta Styggemannshytta Tjønneberget
Per Hauan Tom Jørnsen Kjell Anders Lier Tom Jørnsen Christian Foyn Tom Bjerke

Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer.
Anitra Fossum
Jan Ivar Johansen
Terje Aasmundsen

Veileder valgkomite >>

Styringsdokumenter

Styremøter

Åpne sakspapirer

Styret i DNT TO har besluttet å innføre en praksis med åpne sakspapirer, dvs referater fra styremøtene. Formålet er å legge til rette for en åpen og gjennomsiktig saksbehandling i DNT TO.  Saker med sensitive opplysninger vil være unntatt fra innsyn.
Referatene vil ligge ut ca. 1 måned.

Referat 04-22 - 21 april 2022

Referat 03-22 - 24 mars 2022 ​​​​​​​

Referat 02-22 - 17 februar 2022