STYRET I TOT


Styret i TOT består av 5 styremedlemmer, 1 varamedlem og 1 styrerepresentant fra hver turgruppe.

Navn Rolle E-post Telefon
Niels Aall-Lyche Styreleder styreleder.tonsberg@dnt.no 90 93 79 50
Helga Daler Nestleder (Hytter og stier/løyper) hytte-loype.tonsberg@dnt.no 92 69 32 18
Edvar-Ståle Otterstrøm Styremedlem (Økonomi) otterstr@online.no 91 35 14 35
Live H. Pedersen Styremedlem (Turkoordinator) tur-akt.tonsberg@dnt.no  98 02 99 75
Martin Aske Styrerepresentant DNT Ung Tønsberg dntung.tonsberg@dnt.no 91 71 18 72
Jan Otto Andreassen Styrerepresentant Seniorgruppen janottoadre@gmail.com 92 66 68 52
Nina Klopbakken Styrerepresentant Aktiv aktiv.tonsberg@dnt.no 91 36 76 56
Svenn Salvesen Styrerepresentant Fjellsportgruppen fjellsport.tonsberg@dnt.no 99 72 41 25
Lorents Gran Vara lg@halo1.no 93 00 82 50
Nina Skovly Styremedlem (Info/markedsføring) rmidthjell@yahoo.no 92 02 66 38

LEDER FOR HytteR OG stier/løypeR

Løyper Andebu Løyper Skrim Løyper Slagen
Arvid Brekke Christian Foyn Ivar Olesen
Trollsvannstua Hoggerstua Darrebu Hannevoldhytta Styggemannshytta Tjønneberget
Åse Hagen  Signe og Tom Jørnsen Kjell Anders Lier Signe og Tom Jørnsen Christian Foyn Jan Erik Pettersen 

Styringsdokumenter

Styremøter

Åpne sakspapirer

Styret i TOT har besluttet å innføre en praksis med åpne sakspapirer, dvs referater fra styremøtene. Formålet er å legge til rette for en åpen og gjennomsiktig saksbehandling i TOT.  Saker med sensitive opplysninger vil være unntatt fra innsyn.
Referatene vil ligge ut ca. 1 måned.

Møteplan for styret 2019:

Årsmøte: Torsdag 28. februar
Styremøter: 28/3 - 25/4 - 23/5 - 20/6 - 15/8 - 12/9 - 10/10 - 7/11 - 28/11 

Referat fra styremøte 15.08.2019

Referat fra styremøte 12.09.2019

Referat fra styremøte 10.10.2019