Livredningskurs - årlig prøve

Årlig prøve i livredning er for deg som tidligere har tatt livredningskurs med teori, og trenger å friske opp praksisen. For å jobbe i skole og SFO o.l. kreves det årlig oppdatering av livredningskunnskapene.
Temaene her blir risikoanalyse, HMS, alarmplan, HLR, dykking og hente dukke, svømme med dukke og ilandføring.

Kurset er bestått/ikke bestått.

Opptakskrav:

Gjennomført livredningskurs med HLR og livredningsprøve det siste året. Har du ikke tatt livredningskurs tidligere se her:https://www.dnt.no/aktiviteter/119810/881349/

Kurset er satt opp for frivillige i foreningene tilknyttet DNT Vestfold. For disse er kurset gratis.

For eksterne deltakere koster kurset 500,-(700 ikke-medlem), men vi kan ikke garantere plass.

Kursholder: Annika Ljungström, Oslofjordens Friluftsråd, annika@oslofjf.no, tel 97 69 65 65

Livredningskurs - årlig prøve

Årlig prøve i livredning er for deg som tidligere har tatt livredningskurs med teori, og trenger å friske opp praksisen. For å jobbe i skole og SFO o.l. kreves det årlig ...

Kontaktinformasjon: