Friluftsskole for 10-13 åringer i Larvik

Dette arrangementet er over!

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet på "solkysten" i Vestfold for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 4 dager i tidsrommet 9-15. Det er planlagt én overnatting, men det er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen er åpen for alle og er et samarbeid mellom Den Norske TuristforeningenOslofjorden Friluftsråd og Friluftrådenes Landsforbund. Vi har 25 plasser med fortløpende påmelding.

Over fire dager vil deltakerene få være med på opplevelser relatert til friluftslivet i nærmiljøet.

Mål:
Friluftsskolen skal gi grunnleggende kunnskaper om natur og friluftsliv i kombinasjoner med aktiviteter og lek.

Innhold:

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur eller ekspedisjon

Program:
Programmet bestemmes av turleder og aktivitetsledere fra dag til dag. Avhengig av blant annet vær, men foreløbig ser vi for oss dette programmet:

Dag 1: Vi er på Padlehytta ved Farris, her blir vi kjent, lærer om grunnprinsipper om friluftsliv og får introduksjon til bruk av kart og kompass.
Deltakerne leveres på parkeringen rett ved Naturskolen og Padlehytta ved Farris kl 0900 av sine foreldre og hentes på samme sted kl. 1500.

Dag 2: Vi er på Padlehytta, driver med kanopadling/SUP og spikking hvis tiden strekker til.
Deltakerne leveres på parkeringen rett ved Naturskolen og Padlehytta ved Farris kl 0900 av sine foreldre og hentes på samme sted kl. 1500

Dag 3: Vi skal på overnatting på Malmøya. Lærer å pakke sekken for korte og lange ekspedisjoner samt litt om å ferdes i naturen og bruk av hytter. På Malmøya lærer vi å slå leir, livet i fjæra, spikking og overnatting, med mer.
Deltakerne leveres ved Seilerhytta kl 0900

Dag 4: Vi våkner på Malmøya og det blir frilek og tur på øya, før vi rydder og kjører båt tilbake til Seilerhytta.
Retur Seilerhytta, hvor deltakerne hentes av sine foresatte kl 12:30

Ikke Medlem?
Medlemsskap i DNT for barn til og med året man fyller 12 har medlemspris 135,-.  Dette ordnes i løpet av få minutter på hjemmesiden til DNT.
Vi trenger alle de medlemmene vi kan få, for å kunne gi et best mulig tilbud til barn og unge.

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige skader eller ulykker. Lederene er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.

DNT-arrangøren kan avlyse kurset på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder eller lignende Ved avlysning skal arrangøren av kurset, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

Dersom deltaker velger å avmelde
DNT Vestfold må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 14 dager før start: Det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker. 
• 14-8 virkedager før start: arrangøren beholder 50 % av arrangementets totalpris.
• 7-0 virkedager før start eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av arrangementets totalpris. 

Kontaktinformasjon: