Friluftsskole for 10-13 åringer i Sandefjord

Dette arrangementet er over!

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet i midtre Vestfold for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv.. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 4 dager i tidsrommet 9-15. Det er planlagt én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen er åpen for alle og er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen, Oslofjorden Friluftsråd og Friluftrådenes Landsforbund. Vi har 25 plasser med fortløpende påmelding.

Over fire dager vil deltakerene få være med på opplevelser relatert til friluftslivet i nærmiljøet.

Mål:
Friluftsskolen skal gi grunnleggende kunnskaper om natur og friluftsliv i kombinasjoner med aktiviteter og lek.

Innhold:

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur eller ekspedisjon

Program:
Programmet bestemmes av turleder og aktivitetsledere fra dag til dag. Avhengig av blant annet vær, men foreløbig ser vi for oss dette programmet:

Dag 1: Vi er på friområdet på Preståsen i Sandefjord sentrum, her blir vi kjent, lærer om grunnprinsipper om friluftsliv og får introduksjon til bruk av kart og kompass.
Deltakerne leveres på Preståsen ved kunstgressbanen kl 09:00 av sine foreldre og hentes på samme sted kl. 15:00.

Dag 2: Vi er på Preståsen hvor det blir klatring og buldring, spikking og kanskje litt lek i stedets fine hinderløype.
Deltakerne leveres på Preståsen ved kunstgressbanen kl 09:00 av sine foreldre og hentes på samme sted kl. 15:00.

Dag 3: Vi skal på tur til Heisetra hvor vi lærer å pakke sekken for korte og lange ekspedisjoner samt litt om å ferdes i naturen og bruk av hytter. På Heisetra blir det Mesternes mester, og vi lærer å slå leir og sette opp lavvo. 
Deltakerne leveres på parkeringen øst for jernbanestasjonen i Sandefjord, rett utenfor Jotun sine lokaler i byen, kl 09:00.

Dag 4: Vi våkner på Heisetra og det blir forskjellige aktiviteter gjennom dagen.
Retur til parkeringen øst for jernbanestasjonen, hvor deltakerne hentes av sine foresatte kl 12:30

Ikke Medlem?
Medlemsskap i DNT for barn til og med året man fyller 12 har medlemspris 135,-.  Dette ordnes i løpet av få minutter på hjemmesiden til DNT.
Vi trenger alle de medlemmene vi kan få, for å kunne gi et best mulig tilbud til barn og unge.

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige skader eller ulykker. Lederene er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.

DNT-arrangøren kan avlyse kurset på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder eller lignende Ved avlysning skal arrangøren av kurset, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

Dersom deltaker velger å avmelde
DNT Vestfold må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 14 dager før start: Det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker. 
• 14-8 virkedager før start: arrangøren beholder 50 % av arrangementets totalpris.
• 7-0 virkedager før start eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av arrangementets totalpris. 

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Tore Blaschek