Friluftsskole for 10-13 åringer i Larvik

Dette arrangementet er over!

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet på "solkysten" i Vestfold for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 4 dager i tidsrommet 9-15. Det er planlagt én overnatting, men det er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen er åpen for alle og er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftrådenes Landsforbund. Vi har 25 plasser med fortløpende påmelding.

Over fire dager vil deltakerene få være med på opplevelser relatert til friluftslivet i nærmiljøet.

Mål:
Friluftsskolen skal gi grunnleggende kunnskaper om natur og friluftsliv i kombinasjoner med aktiviteter og lek.

Innhold:

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur eller ekspedisjon

Program:
Programmet bestemmes av turleder og aktivitetsledere fra dag til dag. Avhengig av blant annet vær, men foreløbig ser vi for oss dette programmet:

Dag 1: Vi er i Skråvika i Stavern, her blir vi kjent og får en innføring i allemannsretten og ferdselskultur. I tillegg skal vi blant annet bade, padle kano og sette krabbeteiner.

Dag 2: Vi er i Skråvika, denne dagen skal vi få grunnleggende kartforståelse også blir det strandrydding. I tillegg skal vi trekke krabbeteinene vi satte dagen i forveien, kanskje blir det noe fangst vi kan smake på? 


Dag 3: Vi skal til Eikedalen hvor vi setter leir. Herfra blir det ekspedisjon til Salsås gjennom Ulfsbakktunnelen. På kvelden lager vi middag og dessert på bålet, før det blir overnatting i lavvo/hengekøye. 

Dag 4: Vi våkner i Eikedalen, hvor vi starter dagen med felles frokost. Deretter blir det lek og bading før vi pakker ned leieren og setter kursen hjemover. 

Ikke Medlem?
Medlemsskap i DNT for barn til og med året man fyller 12 har medlemspris 135,-.  Dette ordnes i løpet av få minutter på hjemmesiden til DNT.
Vi trenger alle de medlemmene vi kan få, for å kunne gi et best mulig tilbud til barn og unge.

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige skader eller ulykker. Lederene er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.

DNT-arrangøren kan avlyse kurset på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder eller lignende Ved avlysning skal arrangøren av kurset, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

Dersom deltaker velger å avmelde
DNT Vestfold må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 14 dager før start: Det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker. 
• 14-8 virkedager før start: arrangøren beholder 50 % av arrangementets totalpris.
• 7-0 virkedager før start eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av arrangementets totalpris. 

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Øystein Bjarne Skjærvik