Sommerturlederkurs - DNT Telemark og DNT Vestfold

Trives du i lag med andre på tur? Har du erfaring fra hytte-til-hytteturer på høyfjellet? Føler du deg sikker i bruken av kart og kompass og vil gjerne dele din glede over å være i fjellet med andre? Bli DNT sommerturleder!


Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å lede turer for DNT Telemark, DNT Vestfold og andre medlemsforeninger i fjellet sommerstid. Kurset tar også sikte på å dyktiggjøre sommerturledere til mer krevende turer utenfor merkete løyper, i områder med krevende terreng og til tider av året da været kan være utfordrende. Alle temaene som blir tatt opp blir gjennomført både i teori og praksis. Ved kursslutt evalueres deltakerne til godkjent/ikke godkjent sommerturleder i DNT.

I løpet av kurset går vi bla. gjennom disse emnene:

Sommerorientering, turplanlegging, veivalg, værforhold, risikovurdering og sikkerhet, grunnleggende behov på tur: psykiske, fysiske og sosiale, nedkjøling, førstehjelp, nattorientering, nødovernatting, relasjonell kompetanse, gruppedynamikk og ledelse av turer sommerstid inklusiv opphold og gjøremål på DNT- hytter. Sommerturlederkurset utdanner deg til autorisert sommerturleder for hele DNT-systemet.

Opptakskrav:
- Bestått eller fått godkjent Ambassadørkurs og Grunnleggende turlederkurs
- Det forutsettes gode kunnskaper om orientering og om ferdsel i høyfjellet 
- Erfaring som turleder på turer i nærområdet.
- Medlemsskap i DNT 

Godkjenning som sommerturleder og praksis som turleder må være avlagt før evt. opptak til vinterturleder.


Kursholdere: Per Bergsvein Støen og Jon Simensen

Pris: 4000,- / 3500,- for DNT ung-medlemmer. Prisen inkluderer turlederboka, mat på hyttene, overnatting, kursholdere, samt transport. NB! De fleste turlag er gjerne villige til å sponse deltakelse for deg som ønsker å bli sommerturleder, og ønsker å lede turer for dem, så vi anbefaler at du allierer deg med ditt lokale turlag.

Antall dager: 2 helger

Hvor: 

- Kalhovd turisthytte, Hardangervidda & Himingjå - Lifjell

PROGRAM:

1. Kurshelg - 26.-28. august, på Hardangervidda

Fredag 26. aug. Oppmøte på parkeringen ved Krossobanen i Rjukan. Felles transport til Kalhovd. Tid for informasjon og presentasjon før middag.
Lørdag 27. aug. Vi tar oss ned til Helberghytta. Orientering og presentasjoner av oppgaver. Nattorientering. 
Søndag 28. aug. Presentasjoner. Vi tar oss ned til Krossobanen. Hjemreise.

2. Kurshelg - 15.-18. september, på Lifjell

Torsdag 15. sept. Oppmøte på Himingsjå turisthytte. 
Fredag 16. sept. Langtur med orientering og caser. Uteovernatting.
Lørdag 17. sept. Orientering og caser. 
Søndag 18. sept. Evaluering og hjemreise.

Søknad og søknadsfrist:
Fyll ut søknadsskjema og send det inn til telemark@dnt.no. Sammen med søknaden sendes en anbefaling fra medlemsforeningen du tilhører og en bekreftelse på at de vil benytte deg som turleder dersom du består kurset. DNT Telemark forbeholder seg retten til å prioritere opptak av turledere i egen forening.

Innsending av søknadsskjema: 
Sendes pr. e-post til Solveig Rauan Holten: telemark@dnt.no.

Påmeldingsfristen er mandag 1. august

Mer informasjon kan du få ved henvendelse til DNT Telemark: telemark@dnt.no

Vilkår for deltakelse på fellesturer/kurs:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i arrangørens villkår (eller moderforeningen). 

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Per Bergsvein Støen
  • Jon Simensen