Samling av dugnadsfolk

Nok en stein merkes med Turistforeningens røde T.
Nok en stein merkes med Turistforeningens røde T. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Tirsdag 28.  november kl. 18.00 inviterer vi til en samling for gamle og nye dugnadsfolk. Fremmøte på Peppes Pizza, Nedre Langgate 26, Tønsberg.

Dette er en åpen samling for alle som kunne tenkt seg å bidra med dugnad på turer, arrangementer, hytter, løyper og stier.

Tema for møtet er:
- Presentasjon av de ulike komiteer
- Informasjon om hvilke behov vi har
- Hva er dine/de fremmøttes ønsker

Det blir servering av pizza.

For å vite hvor mange som kommer trenger vi at du gir beskjed til kontoret innen fredag 24. november:
mail: tonsberg@dnt.no, eller tlf 33 31 58 26.

Hilsen
turkoordinator i styret: Edvar-Ståle Otterstrøm
ansvarlig for hytter og løyper i styret: Helga Daler

Skrevet av Anne-Lene Stulen 15. november 2017