Styreleder / Styremedlem søkes

Valgkomiteen i Tønsberg og Omegn Turistforening ønsker å komme i kontakt med personer som har lyst, og som har de rette kvalifikasjoner til å bli styreleder og styremedlem i foreningen.

Vi søker deg som brenner for friluftsliv og natur, som ønsker å være med på å videreutvikle spennende tilbud i vår forening, bli en del av den store "DNT familien", og delta på flotte opplevelser. 

Det legges vekt på å få dyktige og innsiktsfulle personer med erfaring og kjennskap til turistforeningsarbeid. Kandidatene må være villige til å bruke tilstrekkelig tid til styrearbeid og konkrete arbeidsoppgaver.
Bl.a. vedta budsjett for en ansvarlig drift og sørge for en god organisering av virksomheten. Videre er det ønskelig å ha med personer med bred samfunnskontakt. Valgkomiteen vil foreta en helhetsvurdering av kandidatene.

Styreleder:
Her søkes det etter en person med erfaring fra styrearbeid, vedkommende bør være strukturert, ha administrative evner, og gode sosiale egenskaper.
Konkrete ansvarsområder er arbeidsgiveransvar/personalansvar, styrearbeid, følge opp styringsdokumentene, være pressekontakt og representere foreningen utad og delta i ulike møter.

Styremedlem med ansvar for turer og arrangementer:
Her søkes det etter en person som kan koordinere vårt turtilbud, følge opp de turer og aktiviteter som ikke hører inn under disse gruppene; Barnas Turlag, Ung, Aktiv, Klatregruppa og Senior.
Vedkommende har ansvar for gjennomføring av ulike kurs, medlemsmøter, dugnadssamlinger og turledersamlinger, og også følge opp HMS på aktiviteter. 

Vervene er dugnadsbasert.

Ta kontakt med valgkomiteens leder Rune Frank Andersen på mail rfa@advlie.no eller mobil 9110 8949.

Skrevet av Anne-Lene Stulen 30. november 2017