ÅRSMØTE 2018

Styret TOT 2018:
Foran f.v. Live H. Pedersen, Edvar Ståle Otterstrøm, Jan Otto Andreassen
Bak f.v. Åse Hagen, Niels Aall-Lyche, Annichen Pettersen, Helga Daler, Martin Aske, Svein Olsen, Kjell Stordalen

Årsmøte 2018 ble avholdt på Karlsvik Gård 15. februar 2018.  Møtet ble ledet av Rune Frank Andersen. 

Avtroppende styrelder, Thore Sletvold, loset forsamlingen gjennom en fyldig årsberetning, et positivt regnskap og budsjettet for 2018. Deretter ble det utdeling av gullmerke og TOT-pris.

Årets TOT-pris (kniven) gikk til Trond Øynes fra Klatregruppa og Ivar Olesen fra kulturløyper Slagen. Gullmerke ble tildelt Nina Klopbakken fra Aktiv, Bjørg Solberg og Bjørg Smedsrud fra vaffelvakten Trollsvann.

Valgkomiteens leder Rune Frank Andersen la frem komiteens innstilling:
Styreleder: Niels Aall-Lyche (1 år), styremedlem med økonomiansvar: Edvar Ståle Otterstrøm (2 år), styremedlem med ansvar for turer og aktiviteter: Annichen Pettersen (2 år), varamedlem: Åse Hagen (1 år). Styremedlem med ansvar for hytter og løyper, Helga Daler, og styremedlem med ansvar for TOTn og info, Kjell Stordalen, var ikke på valg.
Kandidatene ble klappet inn. 


Avtroppende leder Thore Sletvold

Ny leder Niels Aall-Lyche

Skrevet av Anne-Lene Stulen 19. februar 2018