JERNBANEUTBYGGING NYKIRKE-BARKÅKER

Nå begynner hogsten i traseen.

Dette vil berører friluftsaktiviteten i området i lang tid framover.

les mer

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/nykirke-barkaker/innhold2/20182/na-starter-hogsten/

Skrevet av Ulf Heming Rødvik 21. august 2018