Lyst å bidra i Tønsberg og Omegn Turistforening?

Veien videre...
Veien videre... Foto: Tellef Lund

Møte er utsatt til februar - mer info kommer! 

VI trenger DEG....
som har lyst og anledning til å bidra i et positivt og hyggelig fellesskap for å utvikle og drifte Tønsberg og Omegn Turistforening. 
Og VI inviterer DEG til en samling: Tirsdag 20. november kl. 18.00.

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 selvstendige medlemsforeninger, og Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) er en av disse. TOT har nærmere 6000 medlemmer fordelt i kommunene Tønsberg, Færder, Re og Sandefjord (tidligere Stokke og Andebu). 

DNT/TOT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier, og vi ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen. 

Sted kommer vi tilbake til utfra hvor mange som melder seg på.

Arbeidsområder:
- Styre- og/eller komitearbeid
- Tilsyn/dugnad på hytter
- Merke og rydde stier og løyper
- Turledelse
- Medhjelper/ansvarlig på ulike arrangementer 

Ta gjerne med venner som er interessert og meld dere her >>  og gjerne før 15. november så vi vet ca hvor mange som kommer. 
Skriv hva dere ønsker å bidra med om dere vet det.

Foto: Anne-Lene Stulen

Skrevet av Anne-Lene Stulen 10. oktober 2018