VALGKOMITE

Foto: Anne-Lene Stulen

Vil du være med å finne de "riktige" folkene til styret vårt?
Vi søker etter 3 personer som ønsker å være med i valgkomiteen, personer som har et bredt kontaktnett i og utenfor DNT-systemet, som har tid til å engasjere seg, og som ønsker å påvirke utviklingen av foreningen.

Arbeidsoppgaven er å kontakte styremedlemmer, vara, revisorer og ledere av komiteer og tilsyn for å høre om de fortsetter i/går ut av sitt verv.
Deretter fylle opp de tomme plassene med nye kandidater som så skal velges inn på årsmøte.
Daglig leder har dialogen med valgkomiteen og kan bistå ved spørsmål mm.

Komiteen starter sitt arbeid i oktober og avholder faste møter, og de fordeler arbeidsoppgavene seg i mellom.

Dersom du har lyst å gjøre en forskjell.... og være med på dette så kontakt meg:
Anne-Lene Stulen (daglig leder i TOT) på mail: anne-lene.stulen@dnt.no


Skrevet av Anne-Lene Stulen 15. oktober 2018