KULTURSTIER I SLAGEN – vårt nærturområde

Nordre Slagen - Markebo
Nordre Slagen - Markebo Foto: Anne-Lene Stulen

I Slagenområdet i Tønsberg finnes det et nettverk av turstier med hver sin unike kulturhistorie. Mange fornminner fra både steinalder og vikingetid finnes her. De varierer i lengde, går i varierende terreng og har ulike utgangspunkt. Flere av stiene krysser hverandre, og om man ønsker langtur er dette absolutt mulig.

Turstiene er veldig mye brukt, dette er Tønsberg sine nærstier, med utgangspunkt fra der hvor folk bor. Stiene er godt ryddet og merket, og nye skilter kommer nå opp fortløpende.

Kommunen er «eier» og hovedansvarlig for stiene, og en dugnadsgjeng tilknyttet Tønsberg og Omegn Turistforening er ansvarlig for å rydde og merke fire av løypene: Bekketjønnmyra, Nordre Slagen, Oseberg og Storemyr. Dugnadsgjengen består av godt voksne menn, som med glede og entusiasme står på for at alle vi andre skal få fine stier å vandre på.

Stiene er lagt over mange private eiendommer, og heldigvis er stort sett grunneierne positive til tilretteleggingen og det er et godt samarbeid. Bl.a. er grunneier i området ved Oseberghuken, Svein Andersen, en god støttespiller. Han har forært kommunen en stor gapahuk, og besørger ved til den.

Det er utgitt en egen folder inkl et lite kart over hver av kulturstiene, disse kan hentes i vår butikk i Nedre Langgate 36.

Du finner mer info om stiene her >>https://tot.dnt.no/stier-og-lyper/

Skrevet av Anne-Lene Stulen 19. oktober 2018