ÅRSMØTE 2019

Foto: Kjell Stordalen

Årsmøte 2019 er vel gjennomført og styret i TOT er klare for nye oppgaver.

På bildet fv. Helga Daler, Edvar Ståle Otterstrøm, Nina Klopbakken, Live H. Pedersen.
Bv. Niels Aall-Lyche, Jan Otto Andreassen, Svenn Salvesen, Martin Aske, Lorents Gran.

Styreleder Niels Aall-Lyche, møteleder Rune Frank Andersen og økonomiansvarlig Edvar Ståle Otterstrøm ledet ca 40 personer vel gjennom årsmøtesaker, årsmelding og regnskap/budsjett. Innholdet i disse kan leses  her >> 

Det var to inkomne forslag som ble vedtatt, begge gjaldt endring av tekst i vedtektenes § 4 Styret:
"Styret kan om nødvendig be valgkomiteen peke ut nytt varamedlem".
"Klatregruppa endrer navn til DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn".

To hedersmerker/gullmerker ble delt ut:
1) Live Firing Solheim for hennes arbeid med å starte og drifte turgruppen Aktiv.
2) Gro Anita Hagen for hennes arbeid med å drifte klatregruppa og tilrettelegge for et klatretilbud.

TOT-prisen (kniven) gikk til Svenn Salvesen for sin ekstra store innsats i Klatregruppa og Barnas Turlag i 2018. 

Valg til styret og avdelingene (komiteer/tilsyn/grupper) ble foretatt uten de helt store endringene.
Live  H. Pedersen gikk fra å være Barnas Turlag sin representant til å bli ansvarlig for turer og aktiviteter etter Åse Hagen som ikke tok gjenvalg. Lorents Gran ble valgt inn som vara. Nina Klopbakken byttet plass med Svein Olsen som representant fra Aktiv. 

Langvarig medlem av styret, Kjell Stordalen, tok ikke gjenvalg i år. Han er/har vært ansvarlig for vårt lokalblad TOT'n, og han har også hatt ansvar for å lage brosjyrer og annet infomateriell. 

Desverre har det ikke vært mulig å finne hans erstatter, og styret fikk fullmakt til å finne en kandidat til dette vervet.

Dersom noen har lyst til å bli med i styret, et styre hvor det nå er rom for diskusjoener, nye tanker og ideer om videre satsningsområder og utvikling, og hvor det er lov å le og ikke ta seg selv så høytidelig, og som i tillegg har litt interesse for markedsføring/profilering/info, så ta kontakt med kontoret da!