Vi marsjerte for naturen

Foto: Anne-Lene Stulen

Over 250 engasjerte motstandere av vindkraft møtte opp for å gå i protestmarsj fra Vindfjelltunet til Nordgardsetra.

Den Norske Turistforening i Telemark, Vestfold og Buskerud sto bak den landsomfattende støttemarsjen for naturen. Dette viser at engasjementet vokser. Folk får opp øynene for konsekvensene nå og engasjerer seg.

Etter den korte marsjen langs grusveien inn til Nordgardsetra, var det flere som hadde appeller på naturens vegne. Johan Carsten Thiis, fylkesleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Buskerud, håper at våre etterkommere skal ha de samme mulighetene som vi har i dag, "Vindkraft i urørt natur handler om brutale og irreversible inngrep som vil ødelegge norsk natur for generasjoner", sier han.

Styreleder Thor Kamfjord i DNT Telemark ba alle legge press på politikerne der de bor før og under høstens valg. Han sier at en utbygging av vindkraft i Sauherad og Skrim og annen urørt natur vil sette spor som ødelegger for alle som kommer etter oss.

Førstekandidat Ådne Naper i Vestfold og Telemark SV sier at friluftslivet har en verdi som ikke kan måles i penger, "Hvis vi raserer naturen, raserer vi immunforsvaret mot klimaendringer".

Benedicte Havn Sivertsen fra DNT Ung i Horten, frykter at om naturen ødelegges for å redde klimaet, vil det fremskynde klimakrisa enda mer, "Det er krise å bygge ned naturen, og det er ikke veien å gå for å redde klimaet", sier hun.

En som bruker områdene NVE ønsker å bygge ut vindkraft i mye, er Torgeir Wittersø Skanche fra Larvik. Han vil kjempe med nebb og klør for å bevare Sauherad og Skrim som det er i dag, "Dette er vårt landskap og vår identitet. Dette er våre røtter". WIttersø Skanche stiller spørsmål ved hva mennesker er uten natur, og maner til å stå sammen i kampen for å bevare.

Bakgrunnen for støttemarsjen for naturen er at Norges Vassdrag- og energiverk (NVE) den 1.april la frem tretten områder de mener er egnet for vindkraft. Store deler av disse områdene består av urørt natur.

DNT er ikke mot vindkraft på land, men bygger vi ned urørt natur på veien, gjør vi uopprettelig skade. Å bevare urørt natur er nøkkelen til å løse klimakrisen.