LEDER for BARNAS TURLAG

Vi søker en person som kan holde den røde tråden i administrasjon og aktiviteter i Barnas Turlag. Dette er ingen lønnet stilling, men frivillig dugnad slik det meste er i DNT. Du er med på å bidra til at det finnes aktivitetstilbud i skog og mark til barna og deres foresatte, ett tilbud de fleste har mulighet til å være med på.

Vedkommendes oppgaver:
Være kontakt og bindeledd mellom turgruppen og administrasjon, samt styret i TOT 
Ta initiativ til og koordinere utarbeiding av årlig tur- og aktivitetsprogram 
Følge opp budsjett og regnskap for gruppen
Rapportere om gruppens aktiviteter ved årsavslutning
Være gruppens representant i styret i TOT
Bidra med stoff til TOTs medlemsblad TOT’n og innlegg på gruppens Facebookside
Delta på enkelte fellesarrangementer som representant for BT og/eller TOT
Gjerne planlegge, lede og gjennomfører turer og aktiviteter for Barnas Turlags medlemmer

Når og hvor:
Anslagsvis 4-5 timer gjennomsnittlig i måneden til administrasjon, informasjon og koordinering + Ca 2,5 timers styremøter en gang i måneden

Organisering av oppgavene:
Du jobber selvstendig, men med god støtte og veiledning fra TOTs kontor/daglig leder. Tidligere leder i BT vil for en stor del også kunne bistå inntil du er trygg på oppgavene og ansvaret. Du samarbeider dessuten med en gruppe engasjerte frivillige turledere i Barnas Turlag.

Hvem ser vi etter:
Du må være engasjert i og motivert for å formidle friluftslivets gleder til barn i alderen 0-12 år og deres foreldre/foresatte. Du må også kunne holde oversikt over de administrative oppgavene, gi informasjon til turlederne i gruppa og bidra med synspunkter på aktuelle saker i TOTs styre. Det er en fordel om du har en viss forståelse for å kunne lese en regnskapsrapport og gi innspill til budsjettprosessen, men terskelen skal være lav for å be om hjelp på dette området.

Krav:
Dersom du skal være turleder for turer og aktiviteter med barn, kreves politiattest.

Om Barnas Turlag:
Barnas Turlag er Tønsberg og Omegn Turistforenings tilbud for barn og barnefamilier. Vi tilbyr spennende turer i skog og fjell - på barnas premisser - hvor de voksne er aktivt med. På turene legger vi vekt på  at barn og voksne får oppleve gledene i naturen sammen, og målgruppen er familier med barn opp til 13 år

Skrevet av Anne-Lene Stulen 22. august 2019