Tankevekkende foredrag med skogbiolog Trude Myhre

Foto: Anne-Lene Stulen

Skogbiolog Trude Myhre fortalte hvorfor vern av skog er  Norges viktigste naturvernsak. Hun fortalte bl.a. hvordan skogen flathogges mange steder, og derved ødelegger leveområdene for flere arter.

Norge støtter vern av regnskogen, men er dårlig på å verne sin egen skog.

En positiv ting er at grunneiere kan velge frivillig vern av sin skog, og på den måten sørge for å bevare viktige naturtyper. Dette er det flere og flere som velger å gjøre.

DNT er opptatt av å beskytte verdifull natur, innføre markagrenser og tilrettelegge for et naturvennlig friluftsliv.
I vårt område er det mange områder som burde vært vernet og tatt vare på for fremtiden.

Skrevet av Anne-Lene Stulen 18. november 2019