Dag Terje og Torgeir trakk folk til årets årsmøte

Foto: Anne-Lene Stulen

Det var kjempehyggelig å se at så mange tok turen til årets årsmøte, en dobling siden i fjor. Og det er nok ikke de vanlige årsmøtesakene som trakk.... Vi fikk nemlig besøk av "sjølvaste" generalsekretæren i DNT sentralt, Dag Terje Klarp Solvang, og ikke minst av fotojournalist Torgeir Wittersø Skancke. Han ga oss en tankevekkende bildepresentasjon om vindkraft og nedbygging av natur. 

Menneskelig aktivitet som nedbygging av arealer (vindkraft/hyttebygging/skogbruk) fører til at store mengder insekter, og dyre- og fuglearter blir fortrengt fra sitt leveområde og utryddes. Og vi menneskene, ja... vi er helt avhengig av dem for videre liv....

For å starte fra begynnelsen, årsmøtesakene gikk sin vante gang med årsmelding, regnskap, budsjett og valg.

Når det gjelder budsjettet for 2020 er det vedtatt å satse på flere ressurser i administrasjonen slik av vi bl.a. kan øke vårt tilbud til barn og unge, og til dem som faller utenfor vårt ordinære tilbud. Vi har jo lyst til at flere skal få muligheten til å være ute på tur!

Alle medlemmene i styret som var på valg tok gjenvalg, det tyder på at de er fornøyd med å sitte i styret (og det har jeg hørt rykter om også, at det er interessant å være med å peke ut kursen for foreningen og at det er trivelig).

Svein Olsen ble takket for sitt arbeid i valgkomiteen, han tok jobben alene i år..., men nå er han klar for nye oppgaver i TOT og overlater denne jobben til andre. Dvs. vi søker 3 personer til valgkomiteen, også et spennende og viktig verv. Ta kontakt med undertegnede om du har lyst. 

Ellers ble hyttesjef på Trollsvann, Åse Hagen, hyttesjef på Tjønneberget, Jan Erik Pettersen, løyesjef i kulturstiene i Slagen, Ivar Olesen, takket. De er fortsatt med i komiteene sine, men overlater sjefsrollene til andre. Revisorene, Rolf Ivar Krohn og Kåre Hansen, tok ikke gjenvalg og ble også takket for innsatsen. 

Vårt kjære og trofaste æresmedlem, Kåre Johansen, har valgt å roet litt ned på innsatsen sin fremover. Han har vært primus motor og "propell" på Trollsvannstua i massevis av år, og også i løyper Andebu, men nå fremover vil han konsentrere seg om nærstiene våre, kulturstiene i Slagen. Årsmøte takket han for innsatsen! 

Og det var da vi fikk litt generell info fra DNT sentralt, litt om hvor viktig frivilligheten er, og litt om hvordan DNT jobber i forhold til vindkraftsaken. Deretter fikk vi foredraget til Torgeir, og det var en lydhør forsamling som tok dette alvoret innover seg.

Kvelden ble avsluttet med deilig suppe og focaccia.

Takk til alle som møtte opp!  

Ref Anne-Lene Stulen

Skrevet av Anne-Lene Stulen 28. februar 2020