DEN NASJONALE DUGNADEN FORTSETTER

Foto: Anne-Lene Stulen

Vi avlyser alle våre turer og aktiviteter frem til 1. mai. Hyttene er kun tilgjengelige ved nød.  

TURER OG AKTIVITETER
Tønsberg og Omegn Turistforening ønsker å bidra i dugnaden for folkehelsen og følge myndighetenes råd, og vi avlyser dermed alle våre organiserte aktiviteter frem t.o.m. 01.mai. Deretter tas det en ny vurdering.
Dette innebærer alle turer, kurs, større dugnader, dagsturer og organiserte aktiviteter.

HYTTENE VÅRE
Våre hytter holder stengt, foreløpig frem til 1. mai.
Myndighetene har oppfordret alle om å holde seg hjemme, og vi ber alle respektere dette.
Bruk av DNT sine hytter skal unngås nå, det er kun ved nødstilfelle at disse skal brukes.   


TURBUTIKKEN
Turbutikken vil foreløpig stenges frem t.o.m. 01. mai.


Status på våre tiltak oppdateres fortløpende av Den Norske Turistforening nasjonalt og Tønsberg og Omegn Turistforening.
Hold deg oppdatert på Folkehelseinstituttets nettside om Koronaviruset.

For spørsmål kontakt oss på tlf. 33 31 58 26 eller mail tonsberg@dnt.no. De besvares som normalt. 

Skrevet av Anne-Lene Stulen 17. mars 2020