Forsiktig oppstart av turer/aktiviteter

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smitteverninstruks for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. I sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding. Dette vil være nytt for en del av våre tilbud. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. 

Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, kommer vi til å følge etter

REGLER FOR AKTIVITET

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

  • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

  • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

  • Alle turer og aktiviteter skal ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd, og en mer løslig registrering på oppmøtestedet er derfor ikke tilstrekkelig. Gjennom krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Ved oppstart av turen/aktiviteten gjennomføres opprop.

Antall deltakere og avstand: 

  • Alle som ikke tilhører samme husstand, skal holde minimum en meter avstand.

  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

  • En vanlig turgruppe består 20-50 personer inkludert turleder.  

  • I noen tilfeller inviterer vi til større arrangement og enklere turer, med opptil 200 deltakere. Dette skal da foregår på et offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre, og der vi er en ansvarlig arrangør.

Mat og utstyr 

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.

  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt.

  • I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.