vi følger smitteverninstruksene

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smitteverninstruks for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. 

Det er viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding. Dette vil være nytt for en del av våre tilbud. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. 

Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, kommer vi til å følge etter

REGLER FOR AKTIVITET

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

 • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  
 • ​​​​​​​Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

Påmeldingsrutiner og krav til sporbarhet 

 • For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd. Alle turer og aktiviteter skal derfor ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. Gjennom krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Det finnes flere rutiner som innfrir kravene om sporbarhet (listen er ikke uttømmende): 
  - Påmelding gjennom Sherpa eller tilsvarende system som registrerer navn og kontaktinformasjon. 
  - Påmelding på stedet i forkant av turstart med registrering av navn og kontaktinformasjon på alle deltakere. Listen må videreformidles til en ansvarlig person i foreningen, for eksempel ved at det tas et bilde av listen som sendes per sms eller epost før turen starter. 
  - Påmelding på forhånd ved at deltakere sender sms til turleder eller annen ansvarlig person. Komplett liste over deltakere og kontaktinformasjon sendes til ansvarlig person i foreningen før turstart. 

  Ved oppstart av tur/aktivitet bør det gjennomføres opprop for å avdekke om noen av de forhåndspåmeldte ikke har møtt. 
  Alle personopplysninger som er innhentet på andre måter enn gjennom Sherpa må slettes etter 10 dager. 

Antall deltakere og avstand: 

 • Alle som ikke tilhører samme husstand, skal holde minimum en meter avstand.
 • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 
 • ​​​​​​​En vanlig turgruppe består 20-50 personer inkludert turleder.  
 • I noen tilfeller inviterer vi til større arrangement og enklere turer, med opptil 200 deltakere. Dette skal da foregår på et offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre, og der vi er en ansvarlig arrangør.
 • Det er ingen anledning til deltakelse for personer som:
  - Er smittet av korona, er i karantene/hjemmeisolering eller som har symptomer på luftveisinfeksjon eller nedsatt allmenntilstand (NB! Mange personer er plaget med allergi, og vil da ha noen av de samme symptomene. Dette må avklares).  
  - Ikke følger de regler og retningslinjer for deltakelse på tur / aktivitet som arrangør har lagt til grunn.
  - Er bosatt i andre kommuner / bo- og arbeidsregion enn den foreningen / turlaget hører hjemme i. Unntak fra regelen vil gjelde der det naturlige geografiske nedslagsfeltet overlapper flere kommuner.

Mat og utstyr 

 • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.
 • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt.
 • I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.

Skrevet av Anne-Lene Stulen 1. desember 2020