Populær friluftsskole

Foto: Tore Blashek

Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10–13-år. Noen av årets skoler er gjennomført og noen flere skal gjennomføres straks. 

Målet er å gi barna en morsom introduksjon til friluftsliv. Skolen arrangeres på dagtid over 4 dager med én overnatting.

På friluftskolen som ble arrangert i uke 28 deltok 20 barn, de var med på sjøaktiviteter på Karlsvika og overnattingstur til Trollsvannstua. 

Skrevet av Anne-Lene Stulen 29. juli 2020