Avlysning av turpassavslutning/høstmøte

Årets turpass-sesong ble veldig annerledes enn de tidligere 60 år – som så mye annet i 2020. Sammen med DNT Horten har vi gjennomført fire turpassturer i perioden august til oktober, og selv om deltakelsen totalt sett har vært en del mindre enn til vanlig, er vi godt fornøyd med det vi har fått til, forholdene tatt i betraktning. 

En del av deltakerene venter nå på premiering, enten for å ha deltatt på minst to av årets fire turer, eller for å ha gått turpass i utallige år. Dessverre gjør de skjerpede smittevernrutinene at vi i år avlyser turpassavslutningen som skulle gått av stabelen 26. november. Vi regner med at det er stor forståelse for dette, og satser på at vi kommer sterkere tilbake neste år. Vi arbeider nå med deltakerlistene og oversikt over hvem som kan motta diplomer, merker og andre premier.

I forlengelsen av turpassavslutningen har vi vanligvis invitert til åpent medlemsmøte, såkalt høstmøte. Naturlig nok og beklageligvis avlyses også dette møtet. Også her regner vi med å komme sterkere tilbake neste år.