TOT på nye stier

Løypemannskapet er ute og henger opp nye veivisende skilter på Helsestien.t.v. Donald Campell, t.h. Bjarne Cranner
Løypemannskapet er ute og henger opp nye veivisende skilter på Helsestien.t.v. Donald Campell, t.h. Bjarne Cranner Foto: Ulf Rødvik

Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) har inngått en avtale med Færder kommune om vedlikehold av turstier.

I begynnelsen av mars 2020 ble det undertegnet en avtale mellom TOT og Færder kommune om at TOT skal rydde og vedlikeholde turstier i kommunen. I første omgang vil dette gjelde Helsestien på Teie, men tanken er at nye sti-områder vil komme til etter hvert. TOT skal utføre det praktiske arbeidet på stiene, mens kommunen bidrar med nødvendig materiell.

Våren 2020 etablerte TOT en ny dugnadsgruppe med turstier i Færder kommune som et arbeidsområde. Det er så langt gjennomført flere dugnader med klipping av kvister og mindre trær, supplerende skilting og rydding av søppel. I tillegg er det satt opp stolper med skilt som viser til gode utsiktspunkter langs Helsestien.

Avtalen løper i ti år så dugnadsarbeidet vil fortsette i kommende år for at stien fortsatt skal være i god stand for alle brukere.

Om man ønsker å bidra i arbeidet så ta gjerne kontakt med kontoret vårt på brygga i Tønsberg på tlf 333 15 826. Vi er og tilgjengelig på e-post på tonsberg@dnt.no

Måka viser vei på Helsestien - her peker den at du skal svinge venstre.

Skrevet av Mats Kneppen 27. november 2020