ÅRSMØTET 2021 - UTSATT

Foto: Anne-Lene Stulen

Årsmøtet som skulle avholdes 18. februar blir dessverre utsatt pga strenge smitteverninstrukser under pågående koronapandemi.

Vi håper å kunne avholde fysisk møte i slutten av mars, men kommer tilbake med endelig dato, og om det blir fysisk eller digitalt når mer er avklart. 

Skrevet av Anne-Lene Stulen 26. januar 2021