Turpass - resultater 2020

FORSINKET TURPASSAVSLUTNING

2020 ble anderledesåret som alle vil huske i all fremtid. Konsekvensene for turpassturene var vel – relativt sett – ikke de mest dramatiske, men programmet ble jo kraftig amputert. Desto mer fornøyde er vi med de fire turene vi klarte å avholde. Som vanlig gikk de både i kjent og i nytt terreng, med både vanskelige og litt lettere spørsmål på naturstien, og alltid glade og fornøyde deltaker. Ny sesong er under planlegging, og det blir flere muligheter for flere gode turopplevelser.

Dessverre har vi hatt noen utfordringer med deltakerlistene, slik at oversikten over hvem som har gjort seg fortjent til diplomer, merker og pokaler er forsinket. I år måtte deltakerne gjennomføre to av de fire turene for å få en oppmerksomhet. Diplomer for dette kan hentes på TOTs kontor på brygga i Tønsberg. Dessuten er det flere trofaste turgåere som mottar påskjønnelser for å ha deltatt på turpassturene over flere år. Disse kan ta kontakt med kontoret for å avtale henting av for merke, plakett eller pokal (ved 3, 6, 10 og hvert 5. år deretter).

I 2020-sesongen ønsket vi også å motivere flere barnefamilier ut på tur. De som stilte opp med tre generasjoner sammen, skulle derfor få en premie til barna for dette. På turen 27. september hadde vi dessverre glemt å ta med disse premiene. Så de som ønsker det - ta kontakt med kontoret for å få denne oppmuntringen til barna.

Vi gratulerer og applauderer for trofast turfølge gjennom mange år:

Iben Holbu Naas – 3 år (sølvmerke)
Oline Buran Sveri – 3 år (sølvmerke)
Trond Biseth og Berit Biseth – hver 3 år (sølvmerke)
Katrine Goverud – 6 år (gullmerke)
Nick Johannessen – 10 år (plakett)
Torild S. Hansen og Tom hansen – hver 15 år (pokal)
Hans Einar Andersen – 20 år (krus)
Inger-Johanne Nordbotten – 30 år (krus)
Arne Robertsen – 50 år (pokal)

Arne har altså nå vært på turpass i hele 50 år.

Det er flere som også sikter høyt, f.eks. har vi notert:

Tore Stålerød med 37 år, Erik Møller med 32 år, Audun Nordbotten med 31 år, Wenche Naas med 22 år samt Arne Naas og Mona Karlsen med 21 år, mens Torgeir Sveri har 16 år.

I 2021 skal Tønsberg’s 1150 år og TOT’s 115 år markeres. Det skjer 29. august med start fra Messeområdet. Følg med, følg med!


Skrevet av Anne-Lene Stulen 18. februar 2021