ÅRSAVSLUTNING 2020

Foto: Live Firing Solheim

Her finner dere årsmelding og regnskap for 2020 og budsjett for 2021.

Årets årsmøte er utsatt på ubestemt tid. Vi hadde planer om å gjennomføre det i løpet av mars, men pga koronarestriksjoner er det blitt utsatt. Vi har lyst til å samle folk igjen, og ønsker å gjennomføre et fysisk årsmøte, og velger derfor å utsette det foreløpig.

Men vi har klar både årsmelding 2020, regnskap 2020 og budsjett for 2021. De kan dere lese her :

Årsmelding 2020 >> https://indd.adobe.com/view/7198ba31-409e-4bb8-90a8-113429118187

Regnskap 2020 >> 

Budsjett 2021

Skrevet av Anne-Lene Stulen 10. mars 2021