Referat Årsmøte 2021

DNT Tønsberg og Omegn har gjennomført sitt årsmøte nr. 115!  
 
Ja, du leste riktig. DNT Tønsberg og Omegn. Den mest markante saken på vårt første digitale årsmøte var navneendringen fra Tønsberg og Omegn Turistforening til DNT Tønsberg og Omegn. Et enstemmig styre la frem saken som knytter oss enda sterkere opp mot DNT’s tydelige merkevare – og fikk gehør fra et like enstemmig årsmøte. 


 

Med det er vi en del av den nasjonale utviklingen – og veien mot et mer samlet DNT. Men frykt ikke, vi er fortsatt lokalt selvstendige og retter vår oppmerksomhet mot våre medlemsområder i Tønsberg, Færder, Stokke og Andebu, samt løypenettet vårt på Skrim. 

Etter at styreleder Niels Aall-Lyche ønsket velkommen til et annerledes styremøte i en annerledes tid gav overlot han ordet til Jan Petter Bergan. Han fikk æren av å være møteleder på foreningens første digitale årsmøte. Han gjorde en strålende innsats, og loset oss trygt og godt igjennom i samarbeid med et teknisk team med svært få tekniske problemer (i hvert fall etter vi kom i gang). 

En annen innmeldt sak fra styre var et forslag til vedtektsendringer. De foreslåtte endringene gikk igjennom, og fører til at styret nå er et medlem slankere. En annen endring var at arbeidsfordelingen ikke er låst ved valget, men at styret seg imellom får økt fleksibilitet og kan dele på oppgavene som de selv ønsker. De ytterligere endringene var små, kosmetiske inngrep. 

Viktig for 2021 og veien videre var valg av styre og utnevnelse av komité- og gruppeledere. Valgkomitéen, bestående av Dag Daler, Terje Aasmundsen og Jan Ivar Johansen, har gjort en stor og meget god jobb. Innstillingen deres ble også enstemmig vedtatt, og her er den nye oversikten over styremedlemmer og gruppeledere: 

Styret: 

 • Styreleder Niels Aal-Lyche 

 • Styremedlem Edvar S. Otterstrøm 

 • Styremedlem Live H. Pedersen 

 • Styremedlem Helga Daler   

 • Styremedlem Barnas Turlag: Michelle Vermelid 

 • Styremedlem DNT ung: Martin Aske 

 • Styremedlem DNT fjellsport: Svenn Salvesen 

 • Styremedlem Aktiv: Nick Bull 

 • Styremedlem Seniorgruppa: Jan Otto Andreassen 

 • Vara Styremedlem: Christian Thaulow  

Revisor: 

 • Torunn Ouff Olsen 

 • Eivind Kjølsrød 

Hytter og løyper: 

 • Hyttetilsyn Trollsvann Per Hauan 

 • Hyttetilsyn Darrebu Kjell Anders Lier 

 • Hyttetilsyn Hannevold Tom Jørnsen 

 • Hyttetilsyn Hoggerstua Tom Jørnsen 

 • Hyttetilsyn Styggemann Christian Foyn 

 • Hyttetilsyn Tjønneberget Tom Bjerke  

 • Løyper Andebu Arvid Brekke 

 • Løyper Skrim Christian Foyn  

 • Kulturløyper Slagen Svein Huflåtten  


Valgkomité: 

 • Dag Daler 1 år 

 • Jan Ivar Johansen 2 år 

 • Terje Aasmundsen 2 år 

Skrevet av Mats Kneppen 10. mai 2021