KARTLEGGING AV FERDSELSHINDRINGER I STRANDSONEN – FÆRDER

 Færder kommune ønsker innspill om områder/strekninger i strandsonen, som vurderes som viktige å undersøke med tanke på ulovlige stengsler som hindrer allmennhetens ferdsel

 Har dere innspill, ber de om at dere:

 oppgir områdenavn

 markerer strekningen/hindringen i et enkelt kart eller flyfoto (f.eks. norgeskart.no)

 gir en kort beskrivelse av strekningen og hvorfor dere mener den er viktig å kartlegge


Innspill kan sendes til:

 postmottak@faerder.kommune.no eller

 Færder kommune, Pb. 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy


innen 22.09.2021

Skrevet av Ulf Heming Rødvik 14. september 2021