TAKK-FOR-HJELPEN SAMLING

Endelig kunne vi invitere alle våre dyktige frivillige til en sammenkomst på Karlsvik Gård etter to år med korona pause.

Ca 80 personer dukket opp og feiret frivilligheten. Uten våre frivillige ingen DNT!

Vår nestleder Helga Daler takket hver gruppe, komite, tilsyn og andre dugnadsfolk for deres innsats, og informerte om at i 2022 er det Frivillighetens år hvor frivillig innsats skal løftes opp og frem over hele landet. 
Hun fortalte også at DNT Tønsberg og Omegn (DNT TO) har undertegnet DNTs Bærekraftløfte hvor foreningen forplikter seg til å gjøre ulike grep for å bli mer bærekraftige.

Etter en deilig middag med juletallerken og riskrem, servert av Geir Karlsvik med hjelpere, flyttet forsamlingen seg til peisestua hvor utdeling av årets, og fjorårets, priser ble utdelt.

DNT TO sitt Gullmerke:
Per Hauan: Er medlem av løypegjengen på Trollsvann og er hyttesjef på Trollsvannstua. Han har gjort flere forbedringer på stedet, og følger opp drift og vedlikehold. Dessuten tar han gjerne en vaffelvakt når det trengs. Per sier aldri nei når noen spør ham om å bistå.

Bente Stordalen: Hører med til dem som har deltatt som frivillig i DNT TO i en årrekke uten å ha formelle verv i foreningen bl.a. på fredagskjapp, langtramp, måneskinnstur, dresintur, toppturkasser og turpassturer. I tillegg til mye dugnadsarbeid på Trollsvann.

DNT TO prisen, Kniven 2020:
Kåre Eriksen: Er medlem av løypegjengen på Trollsvann, var primus motor for utvidelsen av garasjen og sluttføringen av taket på gapahuken, Barlindhuka, ved Barlindtjern. I tillegg er rydder og merker han stier og løyper.

Kniven 2021:
Gro Eia: Sitter i komiteen og er en av AKTIVs mest ivrige turledere. Hun har ledet utallige turer i år, også tematurer, melder seg frivillig som turleder under planlegginga, og stiller i tillegg opp som vikar hvis en turleder må melde frafall. Gro er alltid blid og positiv, og deler av sin store kunnskapsbase på AKTIV sine turer, enten det er faktaopplysninger, historier eller dikt.

Jan Erik Johansen: Er "kveldstur-generalen" i AKTIV. Selv leder han flere av turene, og er stadig ute i de dype skoger for å finne en trasse for en ny tur. I tillegg holder han styr på alle andre som skal lede kveldsturer. Jan-Erik bidrar også på Kom-deg-ut-dagene, og nå også en bidragsyter i hytte- og løypegjengen.


Skrevet av Anne-Lene Stulen 19. november 2021