Infomøte om frivillighet med godt oppmøte!

Foto: Anne-Lene Stulen

I Frivillighetens år er det de frivillige som står i fokus! Og derfor inviterte vi til en åpen samling for alle som er nysgjerrige på frivillighet og interessert i å bidra i DNT Tønsberg og Omegn. Og det var så mange som ca 70 som møtte opp :)

Etter litt god fiskesuppe og løst prat ved bordene, ga Mats og Eivind de fremmøte en presentasjon av hva vi som forening holder på med. Alt fra hyttetilsyn, sti- og løypekomitéer, turgrupper, arrangementer, styrearbeid, naturvern mm.

Lederne i de ulike tilsyn, komitéer og grupper deltok på samlingen og tok vel imot de som var interessert i deres områder.

Alle som ønsker det vil bli fulgt opp, og vi er såå glad for entusiasmen og interessen som ble vist!