Årsmøte 2022

Ny styresammensetning ble klubbet på årets Årsmøte.

Styreleder Niels Aall-Lyche ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøte på Karlsvik Gård torsdag 24. mars kl. 18.00.

Han gikk gjennom årsrapporten, og den viser at det ble utført over 9.000 dugnadstimer i 2021, til tross for mange avlyste aktiviteter grunnet korona. 
Av andre større saker kan nevnes at foreningen endret navn fra Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) til DNT Tønsberg og Omegn (DNT TO). Det har blitt utarbeidet et kyststrategidokument, underskrevet DNTs bærekraftløfte som forplikter oss ihht å drive bærekraftig, fortsatt med utbyggingen og prosjektet på Darrebu, med oppgradering av eksisterende bygningsmasse og forberedelse/grunnarbeid til bygging av flere bygg. Og også utvidet administrasjonen med en person i 60% stilling som rådgiver organisasjon og utvikling.

Etter godkjent årsrapport ble innkomne saker behandlet. Denne gangen var det styret som hadde lagt frem forslag til endringer i vedtektene, bl.a. endre styrets sammensetning.

Årsmøte sluttet seg til forslaget som betyr at det velges en styreleder, fire styremedlemmer, og en representant fra DNT ung til styret, i tillegg til en vara. 

Disse ble valgt:
Styreleder Christian Thaulow
Styremedlemmene Helga Daler, Måns Davidson, Live Halstensgård Pedersen, Ole Kristian Bjerkemo
DNT ung representant Eivind Fogstad
Vara Elisabeth Fagelund Gjersøe

Etter valget ble avtroppende styreleder Niels Aall-Lyche takket for sin innsats fra 2018-2022. Han har med sin positive og uformelle ledelse bidratt til å løfte og utvikle foreningen. Nå tar andre prosjekter hans oppmerksomhet, og han hadde ikke anledning til å fortsette i vervet som styreleder. 

Årsmøte takket også for innsatsen til representantene fra turgruppene, samt økonomiansvarlig Edvar-Ståle Otterstrøm, som nå går ut av styret.  Og for innsatsen til leder av valgkomiteen Dag Daler.

Kvelden ble avsluttet med Karlsvik sin gode småsuppe og foccacia brød.


Skrevet av Anne-Lene Stulen 29. mars 2022