ÅRSMØTE 2016

Det innkalles til årsmøte i Tønsberg og Omegn Turistforening torsdag 18. februar kl. 18.00 på Frimurerlogen i Kammegaten 4, Tønsberg.                                                                                                          

Kvelden starter med en enkel turpassavslutning hvor det blir utdeling av pokaler, krus, merker og diplomer.
Her er alle turpassdeltakere hjertelig velkomne!
De som ikke deltar på avslutningen kan hente sine utmerkelser og diplomer på kontoret etter årsmøte.

Dagsorden årsmøte:

* åpning
* godkjenning av innkalling
* valg av møteleder
* valg av to repr. til å underskrive protokollen
* årsberetning
* regnskap
* revisjonsberetning

* budsjett 2016
* innkomne forslag - endring av TOTs vedtekter

Pause:
- bevertning
 - hedersbevisninger

* valg

Barnas Turlag, DNT ung Tønsberg, Klatregruppa, AKTIV og Seniorgruppa har hver seg pekt ut et medlem m/varamedlem som tiltrer styret med funksjonstid 1 år

Årsmøtet velger:
- styreleder for 1 år
- styremedlem med ansvar for hytter og løyper for 2 år
- styremedlem med ansvar for turkoordinering for 2 år
- styremedlem med ansvar for økonomi for 2 år
- varamedlem for 1 år
- to revisorer for 1 år

Komiteer for:
* hyttetilsyn Trollsvann
* hyttetilsyn Hoggerstua
* hyttetilsyn Hannevoldhytta
* hyttetilsyn Darrebu
* hyttetilsyn Styggemann
* hyttetilsyn Tjønneberget
* løypekomite Andebu
* løypekomite Skrim
* løypeansvarlig Slagenløypene
* Turpasskomite
   - valgkomite 2-3 medlemmer

Skrevet av Anne-Lene Stulen 3. februar 2016