KOMMUNETOPPENE - RESULTAT 2015

Myr ved Presteseter, Sande
Myr ved Presteseter, Sande Foto: Sjur Høgberg

Da er årets opptelling av besøkende på våre 14 kommunetopper avsluttet.


15 personer har vært på alle toppene.  
6.911 personer totalt har vært på en eller flere topper.

Arild Hansen har vært ansvarlig for kommunetoppene/toppturprosjektet i 2015 også.

Allerede i 2006 satte foreningen fokus på kommunetoppene i Vestfold, totalt 14 topper. Det vil jo nå bli færre kommuner i Vestfold, men våre topper vil bestå som fylkestopper.

I 2014 og 2015 ble de fleste av toppturene merket og ryddet, og det ble satt opp toppturkasse på de fleste av toppene. Dessverre  mangler fortsatt ett par topper grunnet manglende godkjenning fra grunneier, men det jobbes videre med dette.

Skibergfjell mangler også skilt, da det her må bores for å få festet skiltstolpen grundig.

Det er en omfattende jobb å gå gjennom alle navn i bøkene manuelt for å finne dem som har vært på alle toppene, det er over tusen besøkende på noen av toppene. Enkelte har selv sendt inn lister med oversikt, noe som har vært til god hjelp.

Det jobbes med å få på plass et registreringssystem (et system som skal være likt for flere slike postkasseturer i regi av DNT), men det vil ta noe tid.

Totalt 6.911 personer har vært på toppene i 2015, mot 5.859 personer i 2014. En økning på 1.052, opp mot 15%.

Alle toppturbøkene ligger nå ute hele året, men du må ha vært på toppen innen 15. oktober dersom du skal bli registrert for inneværende år.

I 2015 var det 13 personer som klarte alle 14 kommunetoppene!

Disse er: Sjur Høgberg, Knut Øverland, Kåre Eriksen, Dag og Annabeth Dehli, Tim og Eva Kralik Mørck, Arild Andrassen, Mia og Josef Reng, Tor Robert Prøven, Roger Davidsen, Vigdis Rindal, Marianne Farnes og Beth Gaarder Østbye.

Vi gratulerer så mye!

I år har vi har valgt å gi en litt annerledes premie, i tillegg til vår flotte topptur t-skjorte da.

Årets premie er en overnatting på en av våre DNT hytter: Darrebu, Hannevoldhytta, Hoggerstua eller Annekset.

Premien må tas ut i løpet av 2016.

Dere kan ta med dere fritt inntil 4 personer.

Etter turen vil vi veldig gjerne at dere skriver noen ord om turen og oppholdet, og gjerne tar noen bilder som vi kan bruke på nettsiden vår

Ta kontakt med kontoret på forhånd, så gjør vi en avtale.

Resultat kommunetoppene - antall besøkende hver topp

Navn på topp Kommune Antall Besøkende
Hjertås Sandefjord 1281
Hvittingen Holmestrand 1178
Skibergfjell Hof 1008
Herkelås Tjøme 869
Signalen Tønsberg 792
Seteråsen Svelvik 392
Vetan Nøtterøy 378
Varden Larvik 372
Kjærranåsen Horten 208
Brånafjell Andebu 98
Høgståsen Stokke 91
Snippane Re 91
Prestesæteråsen Sande 88
Pikstein Lardal 65

Skrevet av Anne-Lene Stulen 17. februar 2016