DNT landsmøte 2016

DNTs landsmøte 2016 ble avholdt i Lom 9.-12. juni. Fjellbygda Lom ved inngangen til Jotunheimen var en perfekt ramme for et rekordstort møte, med over 300 delegater. Været viste seg også fra sin beste side.

I forkant av selve landsmøtet ble det arrangert fjellturer både onsdag og torsdag, og kurs i styrearbeid på torsdag.

Fredag var avsatt til forum, først info i plenum, for så deretter å dele opp i ulike interessante sesjoner.

Her ble det gitt en grundig orientering om det nye bookingsystemet som blir innført på de DNT hytter som ønsker det. Det vil da bli mulig å reservere seng på hyttene. Dette er en sak som Tønsberg og Omegn Tf. må ta stilling til om de ønsker å gå inn på. De fleste foreningene vil nok bli med på dette, slik at det blir likt over hele landet.

Det ble også informert om planene for DNT sitt 150 års jubileum i 2018. Mange gode ideer å ta med videre.    

På de ulike sesjonene kunne våre delegater delta på interessante tema for foreningene. Bl.a kommunikasjon, samhandling, fjellsport, tilrettelegging i nærmiljøet, ungdom, grønn infrastruktur.

På selve landsmøte ble det besluttet en ny resolusjon etter innspill fra DNT ung. De ønsker at det rundt om i landets kommuner legges til rette for integrering slik at flyktninger og innvandrere i høyere grad kommer ut og tar del i friluftsliv og bidrar med de ressurser de har.
DNTs nye natur- og miljøvernstrategi ble vedtatt, et svært godt gjennomarbeidet dokument med viktige målområder med følgende overskrifter: Energi- og vassdrag, Stillhet i naturen, Vern og bevaring av natur og landskap, Sikre rammevilkår for naturvennlig friluftsliv og Miljøsatsing i egen virksomhet.

Tønsberg og Omegn Turistforening var representert med 6 delegater, og disse er nå klar til å brette opp ermene og jobbe videre med viktige saker i vår forening. 

Lørdag kveld var det festmiddag med mange bunadskledde deltakere, og kvelden ble avsluttet med konsert i Lom stavkirke.

Skrevet av Anne-Lene Stulen 14. juni 2016