Kulturløypene - Nordre Slagen

Dugnadsgjengen fra Tønsberg og Omegn Turistforening i aksjon ved Ollebakken, på kulturløype Nordre Slagen.

Ollebakken: Flere av de gamle bygdeveiene i Slagen gikk i retning mot kirken og de ble ofte kalt "kirkevei". Bildet er fra en slik vei som gikk fra Volden-Studsrød-Grindbakken-Ollebakken-Oseberg-Bø og til Slagen kirke.

Steinene som nå er reist har ikke vært oppe på minst 70 år. De var gjerdestolper for grind på veien.


Rett ved Ollebakken er det en naturlig olle hvor det fremdeles sildrer og renner friskt vann. Denne var tidligere eneste vannkilde for de nærmeste eiendommene.Skrevet av Anne-Lene Stulen 21. juni 2016