SENIORTUR TIL ADALTJERN

Foto: Terje Hansen

Onsdagstur 5.6. langs kyststi og Adalstjernet.

Turen startet fra Steinbrygga i Borre.

Vi gikk kyststien ca 1km mot Åsgårdstrand, for så å ta av sti rett opp mot Bakkenteigen Universitetsområde. Herfra gikk vi inn i naturreservatet rundt Adalstjernet, med kafferast i nordenden av tjernet.

Vi gikk videre inn i bøkeskogområdet i reservatet, tilbake gjennom Bakkenteigen og gårdsveien til Vestmannrød. Derfra ned til fjorden og kyststien.

Turleder var Torun Landsrød, som delte sine kunnskaper  om Borre kirke og porsen ved Adalstjernet med 42 spreke seniorer i sommervarmen.

Turen ble målt til 7,8 km.


Jan Otto Andreassen , referent.

Skrevet av Ulf Heming Rødvik 7. juni 2018