TURBO PÅ BESØK PÅ SFO

Foto: Live H. Pedersen

Hvorfor heter ikke den flate kanten oppå knivbladet bacon, når den skarpe kanten heter egg?!? Eller hvorfor heter ikke den skarpe kanten mage, hvis vi kaller den flate kanten rygg?!? Disse gode spørsmålene stilte barna på Sandeåsen SFO (Tønsberg) til Turbo da han besøkte dem onsdag 4. juli.


Etter at vi hadde fått ryddet i begrepene om spikkeknivens ulike deler, var det på høy tid å ta kniven i bruk! De 10-12 barna jobbet konsentrert om å fjerne bark, forme og spikke til små “gnomer", som de senere på dagen skulle male og dekorere.

Turbo og hans medhjelper, Live, syns selvfølgelig det var gøy å møte barna på SFO og håper veldig å se dem igjen på en av våre turer!


Skrevet av Anne-Lene Stulen 11. juli 2018