Seniorene på tur til Stranda, Torød, Nøtterøy 29. mai 2019

Foto: Terje Hansen

Vi startet på Stranda på Torød hvor det ble gitt en orientering om Stranda Gård. Neste stopp var Svensrød Gård som Olaf Knudsen (uekte sønn til Henrik Wergeland ) eide og bodde i mange år.

Videre gikk vi forbi Torød Kirke fra 1915 og Torød skole. Vi gikk videre nordover inn i Oserød skogen fram til Hårkollen hvor vi rastet. Videre gikk vi en runde på god sti i Oserød skogen og kom fram til Bærsen (Bergsøen). Her ble det gitt en orientering om denne gården og storgården på nedsida, Buer.  Vi gikk videre på sti over jordet til Buer, videre til Buberg og Haukemyr. Deretter tilbake til Torød og Strand.

66 sprekt deltakere gjennomførte turen i flott vær.  Lengde ca. 8,5 km.

Referent og turleder Laila Olsen