Skogstur med biolog søndag 31.05.

Foto: Gro Eia

19 deltakere (inkludert 2 turledere) møtte opp ved Fon kirke for å være med biolog Hallvard Holtung på en rundtur i skauen i Fon og Røssedalen. På vei ned til Røssedalen blei det noen stopper hvor Hallvard fortalte om ulike skogstyper, biotoper og leveområder for  arter av fugler og insekter. 

Så var det bratt ned i Røssedalen der hvor bekken renner ned mot tjernet. Og her var det tett og frodig skau som har fått ligge i fred for hogst og andre inngrep. På vei gjennom dalen mot badeplassen i nordenden av tjernet fikk vi se blomster, bregner, trær og høre fugler som Hallvard hadde masse kunnskap om. Folk spurte, og Hallvard svarte og gjorde oss alle litt klokere enn det vi var fra før, både når det gjaldt navn og arter og forståelsen for sammenhengene i naturen som vi er så glade i å ferdes i.

Matpausen var i sauebeitet øverst i dalen.

En nydelig maisøndag med fornøyde mennesker.

Gro Eia, referent