ONSDAGSTUREN 24. JUNI GIKK TIL TJØME/LANGVIKA/RØD/DIRHUE

Vi parkerte på Tjøme ungdomsskole på Haug.  Turen gikk gjennom skogen til Sandbekk.  Videre på sti til Buddal der vi måtte krysse hovedveien til Verdens Ende.

 Videre langs huser og hytter til Langvika, forbi Baldershave og parkeringsplassene som var stengt.  

Deretter gikk vi Kjærlighetsstien før vi kom til Tjøme Golf på Rød.  Turen gikk inn i landskapsvernområde Rød/Dirhue som eies av damene Nora Mørk (Rød) og Alexandra Huitfeldt (Dirhue).  De koster selv på vedlikehold av stiene!!  Det er imidlertid ikke lov å sykle eller bruke hest på stiene i landskapsvernområdet.

Kafferasten tok vi på rullesteinsstranda Skrålevika.  Etter rasten gikk vi på sti fram til innkjørselen til husene på Dirhue og fulgte deretter bilveien fra Dirhue til golfbanen. 

Tilbaketuren videre var – Kjærlighetsstien, Langvika, Buddal, Sandbekk og tilbake på parkeringsplassen.  Det ble godt og varmt på slutten så alle var glad når vi gikk i skyggen!!

Turen ble målt til ca. 10 km.

Turledere Ole Magnar og Laila Olsen (ref.)

Skrevet av Anne-Lene Stulen 26. juni 2020