Referat fra turpassturen 27. september

Foto: Live H. Pedersen

Det var gledelig mange som valgte å legge søndagsturen sin til området Vear-Sem-Hogsnes nylig. 98 deltakere trosset litt vindfullt og overskyet høstvær og la i vei i de to lange løypene som var merket gjennom lysløypa på Vear og deler av kulturstien Aker-Manum. En lang løype på vel 10 km og en kortere på omtrent 6,5 km snodde seg gjennom ulikt skogsterreng, langs grusveier og over stokk og stein. Løypa kunne nok oppleves litt krevende for noen, med en del ulendt sti og noen bratte stigninger, men arrangørene fikk mange gode tilbakemeldinger på en variert og spennende turløype i et område som var lite kjent for de fleste. Riktig nok deltok det noen få svært lokalkjente som har brukt stiene mye, men også folk som har bodd i nærområdet i tiår fikk et nytt blikk på nabolaget sitt. Utsikten fra Fløyåsen, der man til og med kunne se spiret på Stokke kirke, imponerte deltakerne.

Naturstien var visst ikke spesielt krevende denne gangen, for det var svært mange med ti, elleve og tolv riktige svar. Det er derfor trukket ut noen vinnere blant de med alle riktige, og disse kan hente en premie på TOT-kontoret. Det var også noen familier som hadde samlet tre generasjoner. Disse skulle hatt en premie for mobiliseringen, men premiene var dessverre blitt liggende igjen på kontoret. Premiene til disse familiene kan derfor også hentes på TOT-kontoret på brygga i Tønsberg.

Svar på naturstispørsmål:

1. TOT’s populære utfartssted heter:            1. Trollsvann

2. TOT’s turgruppe for voksne kaller seg:     X. Aktiv

3. Konglen kommer fra:                                 1. Gran

4. Trollkrem lages av:                                    X. Tyttebær, eggehviter og sukker

5. Aksel Lund Svindal har så mange OL-medaljer:    2. 4 (2 gull, 1 sølv, 1 bronse)

6. Helse- og omsorgsministeren heter:        1. Bent Høie

7. Et onomatopoetikon er:                            2. Et lydhermende eller lydmalende ord, f.eks. kræsj, bang, svisj

8. Det er lov til å jakte elg:                            1. Tom. 23. desember

9. App’en heter:                                            X. TikTok

10. Tønsberg-gutten som vant VM i Fortnite heter:    1. Emil Bergquist Pedersen

11. Flaggstanga på Fløyåsen ble reist av:    X. Svend Foyn Bruun, skipsreder

12. Vear hørte tidligere til:                            2. Stokke kommune


Neste, og sesongens siste, turpasstur er 18. oktober på Karljohansvern. DNT Horten er arrangør, og informasjon og påmelding finner du her: https://tot.dnt.no/aktiviteter/124999/887207/.

Vi har satt av torsdag 26. november til turpassavslutning, og er i ferd med å planlegge hvordan denne kan avholdes i henhold til smittevernregler.


Dette er vinnerne av naturstien

1. Hans Einar Andersen

2. Simen Hovland

3. Amelia Grythe

4. Stine Bonde

5. Tone Winsnes Rødland


Skrevet av Anne-Lene Stulen 1. oktober 2020