Onsdag 1. juni gikk Seniorgruppas tur til Karljohansvern i Horten

Foto: Steinar Borgen

Vi startet fra den gamle sykehustomta og fulgte kanalen ut til Fyllinga. Derfra gikk vi litt fram og tilbake i Hortenskogen, som er et natur- og dyrefredningsområde. Fulgte så kyststien videre til Vollane hvor vi spiste. 

Noen regndråper og truende skyer skremte oss ikke der vi fortsatte langs kysten til vi kunne se over til Vealøs og Den norske løve,  men  stadig mørkere skyer og noen tordenskrall  gjorde at vi tok raskeste vei tilbake til bilene.  58 deltagere gikk  vel  7 km. på gode stier i lettgått terreng.

Turleder Torun Landsrød