NATURSTI HVASSER 24. APRIL

Her er svar og vinnere på Naturstien på Hvasser. Det ble til slutt svært mange 12-ere.

1. Hva heter denne blomsten? - 1 Reinrose

2. Hvem er dette? - x Elsa

3. Hvilken fugl er dette? - 2 Tårnfalk

4. Hvem kan fiske gratis i ferskvann? - 1 Alle under 16 år

5. Hvilket år ble Færder Nasjonalpark åpnet? - 1 2013

6. Hva menes med sporløs ferdsel? - 2 Å være på tur uten å ødelegge, forandre eller forsøple naturen

7. Hva heter denne planten? - x Sharon

8. Hvilket år ble Den Norske Turistforening stiftet? - x 1868

9. Hvilket år ble kyststien på Hvasser åpnet? - x 2015

10. Hvilken DNT hytte er dette? - 2 Gammelsetra

11.Hvilken av disse dyra dreper flest mennesker i Norge? - 2 Veps

12. Hvor mange år er Tønsberg og Omegn Turistforening i 2016? - 1 110år

Her er 7 vinnere:

Ingrid Eggum, Nøtterøy - Morten Sæthern, Horten - Neringa Asphaug, Tønsberg - Arne Christensen, Horten - Jan Sollid, Holmestrand - Jesper Proos, Tolvsrød - Steinar Høyjord, Horten. Disse kan hente sin gevinst på TOT-kontoret.

I tillegg kan alle med 12 rette hente hver sin jubileumsbok samme sted. Det er:

Mathilde, Emilie og Anette Christensen, Horten - Øyvind, Jonathan, Martine og Merete Proos, Tolvsrød - Solveig, Patrice og Erik Asphaug, Tønsberg - Kristin Melen, Tønsberg - Jørgen Skaanes, Horten - Hans og Trine Smidsrød, Stokke - Valborg Sollid, Holmestrand - Sølvi Høyjord, Horten

Skrevet av Kjell Erik Stordalen 25. april 2016