På historisk grunn i Oseberg

På onsdag 27. april deltok 67 blide turgåere på Oseberg runden, en av Tønsbergs fem kulturløyper. 

Turen gikk fra Klokkeråsen skole, forbi Oseberghaugen og videre langs bekken et stykke før den gikk opp mot Robergrønningen. Et stykke gjennom skogen der, og så nedover igjen, krysset bekken og opp til Rom. Der krysset de veien og gikk fram til en gapahuk i Osebergskogen hvor det var rast. 

Her var mange fine sitteplasser både under tak og rundt utenfor. 

På veien tilbake til parkeringen passerte vi et gammelt mosegrodd steingjerde.       

Turen var på ca. 7,8 km. og været var fint med mye sol og mye grønt og blomster.    

Turleder var Åshild Johansen.              

Neste tur går på Husøy med oppmøte på Fjærholmen.      

Skrevet av Anne-Lene Stulen 28. april 2016