VELKOMMEN SOM FRIVILLIG!

Dugnadsarbeid er bærebjelken i DNTs arbeid!

Takket være stor innsats fra hundrevis av frivillige klarer vi å drifte tilbudet og aktivitetsnivået vårt.

Som frivillig i DNT Tønsberg og Omegn blir du med i et sosialt fellesskap og får mange nye, spennende opplevelser. Du kan selv velge hva du blir med på av aktiviteter og hva du vil bidra med. Vi er interessert å finne frem til hva du ønsker og hva du er god på. Foreningen er tuftet på frivillighet, og vi har som mål at det skal være gøy og givende å være frivillig. 

Som frivillig blir du satset på, kan delta på kurs som foreningen dekker, og får tilgang på ulike goder.

Lyst til å bli med? Finn den eller de aktivitetene du synes virker spennende, og få naturopplevelser for livet!


For spørsmål kan vi kontaktes på mail: tonsberg@dnt.no eller på telefon: 33 31 58 26

Hyttedugnad

DNT TOs hytter må vedlikeholdes både utvendig og innvendig.  Det kan være arbeid som maling, vasking, veding, reparasjoner, gjennomgang av sikkerhetsintstallasjoner og annet teknisk utstyr, rydding av skog og grøntområde osv. Det kan også være prosjekter og utvikling av området rundt hytta.

Løypedugnad

DNT TOs stier og løyper må vedlikeholds jevnlig. Som frivillig bidrar du med rydding, merking og skilting, og du blir kjent med en hyggelig gjeng. Du vil få opplæringen som trengs for å gjøre jobben.  Vi har grupper med ansvar for hvert sitt område: Skrim, Trollsvann/Merkedammen, Slagen, Andebu og Færder.

Vaffelvakt

På Trollsvannstua og Tjønneberget har vi behov for vaffelvakter på søndager. Det innebærer at du lager vaffelrøre, steker vafler, selger vafler og kaffe/saft, samtidig som du møter mange turglade og pratsomme mennesker i alle aldre. 

Styrearbeid

Dette er aktiviteten for deg som ønsker å påvirke DNT TOs framtid. I tillegg til å representere medlemmene, vil styrearbeid utfordre deg og styrke kompetansen din. 

Turleder

 Vi arrangerer turaktivitet for folk i alle aldre og type aktiviteter. Som turleder vil dine oppgaver være å planlegge og å gjennomføre turer med høy kvalitet og trivselsfaktor. Våre turlederkurs er for deg som vil styrke dine kunnskaper og kompetanse i helt unike omgivelser. 


Foto: Angelique Culvin

Fotograf

På alle turer, arrangementer, hytter, løypenett og turforslag bruker vi bilder i profilering og markedsføring. Dette er en viktig oppgave - og om du har en fotograf i deg håper vi at du vil bidra. Selvfølgelig får du alltid fotokred.

Arrangement

I løpet av året arrangerer vi flere store, populære arrangementer. Som frivillig vil du få være med på å planlegge og arrangere slike arrangementer, og du vil få klart definerte oppgaver. Alt fra p-vakt til bålfyring til å lede arrangementet. Kom deg ut -dagen, Skrimløpet, Opptur, Turpass, Måneskinnstur og mye mye mer.

Foto: Julie Maske

Video

I tillegg til bilder har vi behov for andre former for profilering. Synes du det er gøy å filme, og snekre sammen småsnutter? Da trenger vi deg! Du kan også få tilsendt snutter om du kun vil stå for snekringen av selve filmen

Barnas Turlag

I Barnas Turlag er familiene sammen på tur med frivillige turledere. Typisk er de frivillige foreldre selv sammen med sine barn, eller besteforeldre o.l. Barnas Turlag finnes i ditt nærmiljø.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Grafisk arbeid

Liker du å få informasjon til å se bra og pent ut? Vi publiserer en rekke turforslag, annonser, brosjyrer og lignende. Alt vi sender ut trenger en kjærlig hånd fra noen som ønsker at det skal se bra ut!

Naturvern

Brenner du for å ta vare på naturen i nærområdet eller annen politisk påvirkning for natur og friluftsliv. DNT Tønsberg og Omegn skal være en vaktbikkje for natur og friluftshensyn i områdene Færder kommune, Tønsberg kommune, Stokke og Andebu.
Medlemsbladet

Vi trenger folk til å skape innhold for oss til medlemsbladet. Her er turartikler, turtips og reportasjer av relevante temaer. Du vil da samarbeide med vår redaktør for "I Friluft".

Info til frivillige:

Har du vært på dugnad og trenger kjøregodtgjørelse? 
Da kan du laste ned skjemaet under, fylle det ut og levere det/sende det til vårt tursenter i Nedre Langgate 36.

Om deltakere i bilen har spleiset på transporten sender du inn krav på din del av spleisen.

Kjøregodtgjørelse:

Goder ved å være frivillig

Alle som har et verv i DNT TO kan låne følgende utstyr gratis:
Kano, kajakk, transportpulk, barnepulk, truger, turskøyter, hengekøyer, bålutstyr, SUP-brett, pack-rafts o.l.

Alt utlån må avtales med tursenteret på forhånd.


Varslingsrutiner i DNT TO
DNT Tønsberg og Omegn ønsker en organisasjonskultur preget av åpenhet. 

VÅRE RUTINER FOR VARSLING

Har du lagt ut for noe på dugnad?
Da kan du laste ned skjemaet under, fylle det ut og levere det/sende det til vårt tursenter i Nedre Langgate 36.


Refusjonsbilag:​​​​​​​

Retningslinjer og sikkerhet

Det er viktig å ta vare på sikkerheten for våre frivillige.
Følgende HMS dokument skal følges på arbeid på hytter og stier/løyper.

HMS dokument hytter stier/løyper >>

Turleders kriseark

Loggskjema for uhell/ulykker