VÆR EN DEL AV FELLESKAPET!

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i turistforeningens virksomhet. Uten innsatsen fra hundrevis av frivillige over hele landet hadde turistforeningene aldri kunnet opprettholde det store tilbudet og aktivitetsnivået.  Tønsberg og Omegn Turistforening har behov for dugnadshjelp på flere områder i løpet av et år. 

Hyttedugnad

TOTs hytter må vedlikeholdes både utvendig og innvendig.  Det kan være arbeid som maling, vasking, reparasjoner, gjennomgang av sikkerhetsintstallasjoner og annet teknisk utstyr, rydding av skog og grøntområde osv. 

Hyttene har egne hyttetilsyn, men det er stadig behov for dugnadshjelp.

Sti og løype

TOT har ansvaret for sti- og løypenett på Skrim og Trollsvannområdet.

Det er alltid behov for flere til å bidra med rydding og merking av nye og gamle stier og kjøring av skiløyper.

Vaffelvakt

På Trollsvannstua har vi behov for vaffelvakter på søndager. Det innebærer at du lager vaffelrøre, steker vafler, selger vafler og kaffe/saft, samtidig som du møter mange turglade og pratsomme mennesker i alle aldre.

Styrearbeid

Dette er aktiviteten for deg som ønsker å påvirke Tønsberg og Omegn Turistforenings framtid. I tillegg til å representere medlemmene, vil styrearbeid utfordre deg og styrke kompetansen din. 

Her finner dere en oversikt over kommende dugnader: 

Ingen kommende aktiviteter.

Turleder

TOT arrangerer mange turer for alle aldersgrupper gjennom hele året, og det er stadig behov for nye turledere, spesielt turledere til våre nærturer.

Har finner du info om hvordan bli turleder i TOT og hvilke kurs som tilbys i DNT.

Foruten turledere har vi også behov for medhjelpere på ulike arrangementer og turer.

Bli med som frivillig

Uten våre frivillige og tillitsvalgte hadde mange gått glipp av muligheten til å komme seg på tur, gå langs ferdig merkede og ryddede stier, overnattet på enkle og rimelige hytter eller å bli tatt med på turer sammen med andre i samme situasjon.

Som frivillig i TOT får du en unik sjanse til å engasjere deg i meningsfylt arbeid, bli kjent med nye mennesker med samme friluftsinteresser, oppleve et fellesskap og samtidig sørge for å videreføre TOT til nye generasjoner.
Vi trenger mange for å utføre oppgavene som er beskrevet nedenfor. Ønsker du å bidra med din kompetanse eller bare engasjere deg i dette sosiale fellesskapet, ta kontakt med vårt kontor:

E-post: tonsberg@dnt.no

Telefon: 33 31 58 26