oPPLEVELSER FOR LIVET

Foto: Thore Borg

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede og deres familier

Friluftsliv er tilgjengelig, sunt og rimelig. Det er den foretrukne mosjonsform og en kilde til trivsel og naturopplevelse til svært mange nordmenn. DNT har tilrettelagt norske fjell og skoger for friluftsliv slik at flest mulig, uavhengig av økonomi, skal komme seg på tur. Regjeringen uttaler ”Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv.” Allemannsretten sikrer alle adgang til naturen.

For personer med utviklingshemminger er naturopplevelser lite tilgjengelig.

Dette er et paradoks, da utviklingshemmede har ekstra stort utbytte av naturopplevelser. Gruppen har svært høy risiko for passivitet, isolasjon, depresjoner, inaktivitet, livsstilssykdommer og overvekt – plager som kan forebygges, lindres og/eller behandles gjennom naturopplevelser.

DNT driver nå et ambisiøst prosjekt for å gjøre norsk natur tilgjengelig for  utviklingshemmede, og tilbyr aktiviteter stadig flere steder i landet.

DNTs ønske:

  • Arrangere friluftsaktiviteter for utviklingshemmede i alle aldre.
  • Tilbudet skal være tilgjengelig i alle årets sesonger, i alle livets faser og skal kunne inkludere all funksjonsnivåer.
  • Bidra til å bedre utviklingshemmedes helse, og gi så mange som mulig i denne gruppen adgang til naturopplevelser som vil berike enkeltes liv.

Om opplegget:

DNT Vestfold, ved Thore Borg, er ansvarlig for gjennomføringen av turene/aktivitetene i samarbeid med de fem turistforeningen i Vestfold. Tønsberg og Omegn Tf. stiller med egne turledere/medhjelpere på de av turene som er deres ansvar.

Egen Facebook gruppe  "Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Vestfold" der alle interesserte kan følge med på hva som skal skje og hva vi har gjort. 

Prosjektleder DNT Tilrettelagt Vestfold:
Thore Borg
E-post: thore.borg@dnt.no
Tlf.: 988 54 675