Turjakten

Sammenslåing av fylkene Vestfold og Telemark, samt sammenslåing av en rekke kommuner, gjør at konseptet "Topper i Vestfold" endres, men toppene ligger der fortsatt og du må gjerne besøke dem. 

I 2021 legger vi ut en ny liste med turmål - Turjakten. Listen over besøkssteder vil inneholde en rekke turmål og ikke lenger bare topper. Det legges opp til et poengberegningssystem som gjør at du kan samle inn så mange poeng du ønsker i løpet av et kalenderår. Turmål som krever mer tid og innsats belønnes med flere poeng enn turmål som er kjappe og enkle å besøke. Du behøver ikke å besøke alle turmål i listen, men velge de du ønsker som passer for den tiden du har tilgjengelig.

De som deltar og besøker minst 10 turmål fra listen er med på trekning av premier. I tillegg vil de fem personene med høyest poengsum premieres med flotte turpremier. Det nye konseptet presenteres i begynnelsen av februar og besøk gjelder fra 1. mars 21.

Vestfoldtoppene

I «SjekkUT» vil de gamle kommunetoppene i listen under fortsatt stå som et selvstendig konsept, men premiering for besøk er gått ut. Et par steder har vi dessverre også vært nødt til å fjerne den fysiske postkassen med gjestebok.

Toppen Brånan ved Merkedammen er tatt ut av listen etter ønske fra grunneier. Under finner du fortsatt beskrivelse til Vestfoldtoppene.

Appen «DNT SjekkUT» benyttes primært for å registrere besøk på toppene nå. Denne kan lastes ned gratis på Google Play og på Apple Store. Bøkene er fortsatt lagt ut i postkasser på toppene, med et par unntak, slik at brukere kan signere og registrere besøk i disse. Bøkene byttes ut ved behov. 

OBS! Noe av poenget når vi laget toppturene var at man skulle finne fram til postene ved å bruke kart og kompass (GPS), og at stien ikke skulle merkes. Nå er mange av stiene blitt merket og lette å følge, men fortsatt krever noen av turene at man kan orientere. 

Beskrivelse av toppene

Toppunkt og beskrivelse (T - trig.punkt) Høyde over havet
Vestfjellet – T - Vestfolds høyeste punkt 632 moh
Hvittingen – T - nord på grensen mot Sande, vest for Orebergvannet 404 moh
Kjærranåsen – ikke T – vest for E-18 v/Kopstad 161 moh
Pikstein – T - nordvest på grensen mot Buskerud 621 moh
Varden – T - i nordvest ca. 100m fra grensen mot Lardal 456 moh
Vetan    - Syd på Nøtterøy 99 moh
Snippane – T – Tønsbergs høyeste topp, vest på grensen mot Lardal 399,7 moh
Prestesæteråsen – ikke T - nordvestre hjørne mot Hof 567 moh
Hjertås – T - øst for fv 275, nord for Haukerød 148 moh
Punkt nv i Høgståsen - ikke T - NV v/grense i spiss mot Andebu og Re 172 moh
Seteråsen – T - retning grense mot Sande fra Svelvik sentrum 396 moh
Herkelås – T - Midt på Tjøme 80,3 moh
Signalen – T - i Undrumsåsen vest for E18 145,3 moh

Beskrivelse av turene til kommunetoppene

Topptur 0714 Hof - VESTFJELLET

Turkart Hajern-Skibergfjell-Gravdalsmarka 1:23.000.

Vestfjellet ligger helt i nv mot Buskerud, øst for Øksne. 
-> 1. RV 35 til Hof sentrum, 877 til der hvor bomvei Hajernveien tar av mot vest, videre opp mot alternativ 2.
-> 2. RV 35 til forbi Hof sentrum til Stubben v/Bergsvannet hvor bomveg tar av vest mot alternativ 1. 

Alternative ruter opp
Alt 1 - en lettgått rute: P v/Dovrehallen ca. 2 km hver vei på godt merket løype som tar ca. 1,5 time tur/retur.  
Alt 2 : er fra P v/Flisestø. Følg stien som går langs høyre side av Hajernvannet. Kommer ut på en grusvei, følg mot venstre og ta inn på sti til høyre før kryssing av bekk. Fortsett mot Grønntjernveien som krysses. Kommer ut på samme sti som går fra Dovrehallkrysset (Alt 1). Følg løypen til toppen. Tar ca. 3 timer tur/retur. Flott skogsterreng, godt og vel 4 km hver vei. 
På Vestfjellet er det flott utsikt utover Vestfold, Skrim og helt til Gaustatoppen. 
Turpostkassen henger ca. 20 meter syd for varden på toppen av Vestfjellet. Posten ble flyttet fra Skibergfjell 26. september 2017.

PS: Grønntjernveien som går til parkering for Vestfjellet og Skibergfjell er vinterstengt.
Den åpner ofte i midten av mai. 

Topptur 0702 Holmestrand - HVITTINGEN

Tur- og løypekart for Botnemarka, 1:20.000. 
Hvittingen ligger nord på grensen mot Sande, vest for Orebergvannet.
-> E18 til avkjøring ned Hanekleiva mot Sande. 
Det er mulig å parkere på parkeringsplass langs veien over til Sande, Hanekleiva. Enten på den store rasteplassen eller på en liten lomme ved siden av en bom. Flere ruter å velge mellom. Løypa er på ca. 9 km tur/retur (tar ca 3 timer). 
Boken finner dere på toppen av tårnet i en postkasse.

Topptur 0701 Horten - KJÆRRANÅSEN

Adressekart for Horten (Borre) 1:20.000.  
Vi skal til et skogsområde helt vest mot grensa til Re, vest for E18 ved Moskvil. 
-> E-18 til Kopstadkrysset.
Det er vanskelig med parkering så vår anbefaling er å parkere ved bensinstasjonen ved Kopstadkrysset, spasere mot Svinevoll, ta av Kjærranveien sydover, følge den forbi gårdene Kjærran og Fossøla. Rett etter å ha passert gjennom tunet på neste gård (flott flora i skogen) går det en fin traktorveg opp i åsen til høyre. Følg denne. Når veien synes å ville gå nedover igjen, tar du mot høyre noen meter til en liten lysning hvor det er litt utsikt og det synes som om du er på toppen. Det er tett og flott skog og flatt på toppen så punktet er vanskelig å finne. Det er ikke noe T-punkt. Du må være detektiv. 
Hele turen er ca. 2 km og tar deg en god halvtime hver veg.
Vi beveger oss i et område med private gårdsveier, så vis hensyn. Alternativt kan du "angripe" åsen fra Re-siden. Det er mulig å finne parkering på veien fra Haugan til Knapstad. Boka er i et lite grantre med rødt merkebånd av Horten turistforening i en postkasse.

Topptur 0728 Lardal - PIKSTEIN

Kart over Vindfjell 1:25.000, eller turkart Skrim-Vindfjell 1:50.000.
Punktet ligger i grensa til Buskerud helt i nordvest av kommunen, rett nord for "treriksrøysa" mellom Bu-Te-Ve. 
-> RV 40 til Svarstad, 860 fra Svarstad ca. 9 km mot Passebekk. 
Når du har kommet godt forbi både veien til Svarstad Skisenter og Borgen langrennsanlegg så tar du av på en skiltet bomvei vest til Grorud og Telemark. Det letteste utgangspunktet er fra LOT's hytte Presteseter. Når du kommer til Presteseter fortsetter du ca. 1 km videre og parkerer ved en liten bakketopp. Derfra er du helt avhengig av kartet og kompasset, det er ingen sti mot toppen (heller ikke de som er avmerket på kartet). Det er bare å peile inn retningen og ta seg oppover i skogen til det flater ut. Du finner en rik flora underveis - og masse bær - hvis det er bærsesong. Det er lite holdepunkter underveis, men myrflekkene som er avtegnet på kartet øst for toppen, finner du. Når du føler at du (nesten) er oppe kommer en lysning med en kjempestein (2 m høy) i skogbrynet. La deg ikke lure, selv om den kan være opphavet til navnet, så er det ennå et par hundre meter igjen. Du skjønner når du har kommet frem, dvs. etter at det slutter å gå oppover ved en ny lysning og ordentlige rester etter et trignometrisk punkt. Det blir deilig med en rast, men utsynet får du først når du tar deg en liten tur rundt om i toppområdet. 
Det er 1 god km oppover fra veien og det tar deg ca. 1 time opp.
Kassen henger i noen små furubusker 4 meter øst for varden.

Alternativ ruteDen som vil gå en litt mer "merket" løype, kan angripe toppen fra nord. Ruta fremgår greit av kart. Parker ved Presteseter og følg bomveien mot Vindoren nordover ca 1,7 km til en gammel gjengrodd skogsvei tar av til venstre. Herfra er det sporadisk hengt opp røde merkebånd. Skogsveien går i en venstre-høyre slyng før den følger bekkefaret oppover. Noen titalls meter etter at det har flatet ut går en sti i et far opp til venstre. Når det igjen flater ut kommer man snart til et sted hvor det passer å skrå opp til toppen på 625 m med fin utsikt nordover. Fra denne er det merket en (sikk-sakk) løype videre til målet for turen, det gamle trig. punktet på 621 m. Postkassen er på toppen.

Topptur 0709 Larvik - VARDEN

Turkart Skrim-Vindfjell 1:50000.
Varden ligger nordvest i kommunen, vest for Lågen, tett opp til grensa både mot Lardal og Telemark. 
-> RV 40 nordover til 30 m syd for kommuneskiltet Lardal/Larvik, sidevei mot vest ca. 1 km, ta av bomvei til venstre rett bak en rød låve. Fortsett ca. 1.4 km opp til bom. Med litt flid kan du parkere etter ca. 800 m på bomvei, like før det går oppover! Fra bommen tar det snaue 10 minutter til skilt mot venstre: "Vettakollen/Huldresti". Først traktorvei, dernest god sti helt opp. Den er merket med orange bord her og der. Den siste oppstigningen vil nok føles lang og slitsom. Fra bommen er det ca. 3 km og turen tar nok vel 1 1/2 time. Men på toppen er det kjempefin utsikt. Boka er lagt ut i samme furu som Svarstad IL's kasse ca 10 m vest for topp punkt i en postkasse.

Topptur 0722 Nøtterøy - VETAN

>RV 309 på Smidsrødveien. 
Ta av til Torød og kjør på Torødveien. Når man har passert Joker da er det ikke lenge igjen. Det er ikke lagt til rette for parkering der, det må dere finne selv. Området er nå åpnet for allmenn ferdsel. Følg veien/stien merket med blått, det er fin utsikt lengre opp mot toppen. Postkassen på toppen.

Topptur 0716 Re - SNIPPANE

Snippane er Tønsberg kommunes høyeste topp etter kommunesammenslåingen med Re. Her har du et fantastisk utsyn, i godvær ser du Færder og svært mye av Oslofjorden, du ser Svarstad og Lågendalen.
Tur- og løypekart over Trollsvann 1:20.000 (TOT).

Snippane ligger helt vest i grensa til Lardal, 3 km syd for grensa til Hof. Litt syd for veien fra Lønskollen til Skjerven. 
-> RV 312 til Lønskollen, 820 vest ca. 2 km mot Skjerven. Du kan parkere ved bommen ved Engroa som ligger inntil hovedveien rett før du kommer til Damtjønn. Derfra er det å følge skogsveien sydvestover syd for Loftsåsene og følge skilter på (svært bratt) traktorvei til du kommer til ei tømmerhytte 200 meter nord for toppen. Den siste biten balanserer du på grensa mellom Re og Lardal. Siste biten er bratt, så du bør spandere å stoppe der hvor det er utsikt, ikke minst på knausen rett til høyre ved hytta. Husk forøvrig å ta på deg stødig fottøy. Etter avtale med en svært hyggelig grunneier følger du det høyre gjerdet noen meter til det begynner å gå nedover. Der hvor gjerdet har en ekstra støttestokk tar du til venstre, klatrer noen meter ned i en liten "dal", følger dalen mot høyre (sydover) noen meter til du kan klatre opp på åsryggen mot venstre. Der skal du finne et tråkk bort mot toppen. Det er kjekt å bruke kompasset, skauen er tett. Det trignometriske punktet er borte.  Selv om det ikke er mer enn snaue 3 km opp, så må du regne god tid, de siste kneikene er tøffe. Regn 1 1/2 time opp, nedover går det fortere. Det høyeste punktet ligger i en liten lysning, og boka er i en postkasse oppe på toppen.

Alternativt kan du parkere på Merkedammen og gå veien nordover. Dette krever dog kart og navigasjonskunnskaper.

Topptur 0713 Sande - PRESTESETERÅSEN

Turkart Vestskogen 1:25.000 eller Drammen Sør 1:50.000. 
Parker på Lamannsmyr p-plass og følg stien til Prestesetra, forbi Kabretta, Montebello (flott utsiktspunkt) og naturreservat. På Prestesetra stopper stien, det går ikke sti til toppen, men gå mot vest, opp bakken. Der er toppen.
Ca. 2,5 times gange tur/retur. Ca. 6 km. tur/retur. Postkassen på toppen.

Topptur 0706 Sandefjord - HJERTÅS

Kartblad 1813III Sandefjord 1:50.000. 
Hjertås ligger nord for Mosserød og øst for E-18.
-> E18 til Fokserød, kjør sydover 280, ta av 281 øst mot Breidablikk, ta av 275 nord i Lingelemveien. Etter ca. 300 m finner du en liten parkeringsmulighet på høyre side (rett etter et bolighus). Ca 50 meter lenger nord går en skogsvei (stengt med kjetting) opp øst. Noen hundre meter opp i flott løvskog kommer åsryggen til syne. Finn en oppgang (du må klatre) til ryggen og ta deg fram sydover. Det er kun ca. 800 m fra parkeringa og du kan regne snaue halvtimen. Flott utsikt. Boka er på masta med rødt lys på toppen.

Topptur 0720 Stokke - HØGSTÅSEN

Kartblad 1813IV Holmestrand 1:50.000.
Et punkt 172moh nord i Høgståsen, helt i nordspsissen av Stokke hvor Re, Andebu og Stokke møtes (Svartedike). 
-> 525 til Ramnes kirke, dernest vest etter skilter til P ved nordspissen på Langevann. Det er ikke noe T-punkt og vanskelig å finne. Høyspentlinja vil være redningsplanken hele tida! Du er avhengig av kart og kompass. Følg skogsveien på vestsiden av vannet sydover. Du går nå i merket skiløype, vel forbi Langevann blir det en fin skogsti før den kommer inn på skogsbilveien som kommer fra Tinghaug (Risås). Vær nøye med kompasset og velg riktig retning i alle kryssene! Vel forbi Stangevannet så er det bare å følge skogsbilveien sydover til ca. 100 m før Svartediktet (skilt). Rett før bekken går i rør under veien henger et lite, rødt merkebånd som sier at du skal følge sporene etter en skogsmaskin opp til venstre og ta peiling på åskammen som dukker opp i syd, litt mot øst. 
Er det bra vær så ser du også høyspenten 2-300 meter lenger ned. Du skal opp til høyspentmasta som står på toppen. Der henger noen spredte løypebånd, følg åskammen så kommer du fram til masta. Det er 200 m til toppen, syd for masta er det en åskam, på toppen er turpostkassen (henger i et tre) med boken, merket med røde bånd. 
Er det fint vær og du har tid, så ta også avstikkeren til utsiktspunktet på Søndre Brattås (218m), den er merket. Her er det bare å ønske lykke til. Løypa er på vel 3 km og det er en tur på snaue 1 ½ time hver vei. Det er også mulig å ta utgangspunkt i parkeringsplassen ved Grorudvannet og gå nordover. 

Topptur 0711 Svelvik - SETERÅSEN

Turkart Svelvikmarka Østskogen og Røysjømarka 1:25.000.
Åsen ligger vest opp i høyden fra Svelvik sentrum. Dette tilhører ikke lenger Vestfold, men Buskerud. 
-> FV 319 inn mot sentrum, ta veien opp bak rådhuset (skiltet til sykehjemmet). Når asfalten slutter så skal du IKKE til gjenvinningsstasjonen, følg på oppover. Et lite rundt vann på høyre side gir rett vei. Følg veien til du kommer til et skilt "Tømmeropplegg - ingen parkering" - da har du kommet til P-plassen på Skalland. Fra plassen tar du den tømmervegen som ligger lengst til høyre (går mest mot nord). Den er innimellom blåmerket. Ta til venstre etter en liten stund, da er du på rett tømmerveg. Du skal til "Tårnet". Det er flere løyper opp, den bratteste er ok.  Du er avhengig av kartet, innimellom er det lagt opp små varder. Ved siste stikryss står det "bergstien". På toppen må du spandere de 40 trinnene opp i tårnet, så får du en fantastisk utsikt i alle retninger. Der har du også kommet deg over 400 meter. De ca. 2.2 km. tar deg en god time opp og 40 minutter ned. 
PS! Boken til TOT er ikke lenger lagt ut, men gjestebok fra DNT Drammen ligger i en postkasse i tårnet.

Topptur 0723 Tjøme - HERKELÅS

O-kart Tjøme nord 1:10.000 eller turkart Tjøme 1:25000.
Herkelås ligger syd for Kråkere helt i nord på Tjøme.
​​​​​​​-> RV 308 til Tjøme, 390 øst mot Kråkere. På toppen av Herkelås ligger det fornminner, et gammelt T-punkt er borte, kun jernbolten står igjen. Utsikten er fin. Turen er lett, men som flere andre steder så er det en utfordring å finne en passende P-plass. Fra hovedvegen ved Kråkere gård er det en snau kilometer opp og du bruker en snau halvtime. Det er også mulig å finne en sti fra hovedvegen fra Gjervåg til Grimestad. Området er bløtt og det er mange stier som krysser hverandre. Vis forøvrig hensyn når du er i nærheten av hus. Boka er lagt ut rett syd for den første røysa (den høyeste) i en postkasse.

Topptur 0704 Tønsberg - SIGNALEN

Turkart Ramnes 2000 1:20000 
​​​​​​​Signalen ligger helt i nord bare 100 m fra grensa til Re, vest for E-18. 
Det er mulig å parkere på en merket plass ved Holt gård, nord for åsen hvorfra det går blåmerket rundløype opp til toppen. Det trignometriske punktet har også her omtrent blitt borte. Det er snaue 2 km opp og det tar deg en god halvtime. Boka er i vår postkasse.