OM TØNSBERG OG OMEGN tURISTFORENING

Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) ble stiftet i 1906. Pr. 31.10.2018 har foreningen 5.974 medlemmer. Foreningen dekker medlemsområdene: Tønsberg, Re, Færder, og deler av Sandefjord (tidligere Andebu og Stokke kommune), samt har sine hytter og løyper også i Larvik og fjellområdet Skrim. 

Vår visjon er å inspirere og tilrettelegge for et allsidig og miljøvennlig friluftsliv.

Organisasjon

Her finner du oversikt over TOTs styre, tillitsvalgte, årsrapporter, styremøter.

Administrasjon/kontakt oss

TOTs administrasjonen består av to ansatte som holder til i Nedre Langgate 36.


Utstyrsutleie

Som medlem av TOT kan du leie en rekke utstyr. Lavvo, kano, kajakk, pulk m.m.

Medlemsblad

Vårt medlemsblad, TOTn, gis ut 2-3 ganger i året. Denne inneholder turreferater og kommende turprogram fra alle våre grupper.           

Gi din støtte til DNT og vårt arbeid for natur og friluftsliv.

Tilknytt deg oss her

Intern side for våre tillitsvalgte

Her kan våre tillitsvalgte finne felles dokumenter og info.


Varslingsrutiner i TOT

Tønsberg og Omegn Turistforening ønsker en organisasjonskultur preget av åpenhet.