OM TØNSBERG OG OMEGN tURISTFORENING

Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) ble stiftet i 1906, og er den 11. største foreningen av 57, med nærmere 6000 medlemmer. Foreningen dekker medlemsområdene: Tønsberg (Tønsberg/Re), Færder (Tjøme/Nøtterøy), og deler av Sandefjord (tidligere Andebu og Stokke), samt har sine hytter og løyper også i Larvik og fjellområdet Skrim. 

Vår visjon er å inspirere og tilrettelegge for et allsidig og miljøvennlig friluftsliv.

Organisasjon

Her finner du oversikt over TOTs styre, tillitsvalgte, vedtekter, årsrapport, budsjett, regnskap og styremøter.

Kontakt oss - ansatte

Her finner du våre kontaktpunkter.
Administrasjonen består av to ansatte som holder til i Nedre Langgate 36 i Tønsberg.


Våre publikasjoner

Vårt medlemsblad, TOTn, gis ut 2-3 ganger i året. I tillegg har vi infobrosjyren "Velkommen til TOT".          

Varslingsrutiner i TOT

Tønsberg og Omegn Turistforening ønsker en organisasjonskultur preget av åpenhet. 

Personvern

DNT er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine medlemmer og brukere på en forsvarlig måte.

Gi din støtte til DNT og vårt arbeid for natur og friluftsliv.

Tilknytt deg oss her