Priser for overnatting

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Prisene på overnatting på følgende hytter: Annekset (Trollsvann), Darrebu og Hoggerstua ble justert ned i 2016. For Styggemannshytta og Hannevoldhytta er det andre priser, se under. Og Trollsvannstua har egne priser.

Medlemmer

Voksne kr. 150,-
Ungdom 13-26 år kr. 100,-
Barn 0-12 år - Barnas Turlag gratis
Dagsbesøk/teltere 30,-
Leie av Styggemannshytta 450,-
Leie av Hannevoldhytta 400,-

Ikke-medlemmer

Voksne kr. 325,-
Ungdom 13-26 år kr. 325,-
Barn 4-12 år kr. 100,-
Barn 0-4 år gratis

Bare medlemmer får deponere på nøkkel, som er tilgjengelig ved å henvende seg til DNT sentralt eller en lokalforening. Standardnøkkelen går til alle selvbetjente og ubetjente hytter, og man betaler et depositum, p.t. kr 100,-. Hvis man ikke fornyer medlemskapet sitt, skal nøkkelen leveres inn igjen, og man får tilbake pengene.

Ikke-medlemmer har adgang bare i følge med medlemmer og må betale høyere pris enn medlemmer. Betalingen er differensiert ved at DNT- og lokalforeningenes medlemmer oppnår betydelig rabatt.

Betaling ordnes ved bankgiro som man tar med seg fra hyttene og betaler når man kommer hjem. TOT bruker ikke engangsfullmakt eller Vipps ved betaling.