Priser for overnatting

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Priser gjeldende fra 1. april 2020

For Styggemannshytta og Hannevoldhytta er det pris for hytte, ikke person. 

Medlemmer

Voksne kr. 200,-
Ungdom 13-26 år kr. 130,-
Barn 0-12 år - Barnas Turlag gratis
Dagsbesøk/teltere 50,-
Leie av Styggemannshytta 600,-
Leie av Hannevoldhytta 500,-
Ved til utendørs bruk 50,- 
Hund i tilrettelagt hunderom 50,-

Ikke-medlemmer

Voksne kr. 325,-
Ungdom 13-26 år kr. 260,-
Barn 4-12 år kr. 100,-
Barn 0-4 år gratis
Dagsbesøk/teltere 70,-
Ved til utendørs bruk 100,-
Hund i tilrettelagt hunderom  50,-

Det er bare medlemmer i DNT som får deponere på standardnøkkel til hyttene. Standardnøkkelen går til alle selvbetjente og ubetjente hytter, og man betaler et depositum, p.t. kr 100,-. 
Hvis man ikke fornyer medlemskapet sitt, skal nøkkelen leveres inn igjen, og man får tilbake pengene.

Ikke-medlemmer har adgang bare i følge med medlemmer og må betale høyere pris enn medlemmer. 

Betaling vi appen DNT hyttebetaling som kan lastes ned fra App-store eller Google Play. Evt betale på "gamlemåten" med bankgiro.